Szkolenie

Zarządzanie Generacjami – praktyczne wskazówki dla ludzi biznesu

Zarządzanie Generacjami – praktyczne wskazówki dla ludzi biznesu

Termin: 13 grudnia 2019 roku, godz. 9.00-16.00

Miejsce: Siedziba OPZL przy ul. Reja 6 (sala konferencyjna 22B)

Zagadnienia

 • Charakterystyka pokoleń aktywnych na rynku pracy: Baby Boomers, X, Y, Z
 • Tajniki skutecznej komunikacji międzypokoleniowej w zespole
 • Jak znaleźć wspólny mianownik? Moc różnorodności i jej wpływ na osiąganie wyników biznesowych
 • W jaki sposób zbudować efektywną współpracę i motywować zespoły wielopokoleniowe?
 • W jaki sposób tworzyć sprzyjące środowisko pracy dla różnych generacji
 • Wskazówki i pułapki w zarządzaniu zespołami wielopokoleniowymi pokoleniowymi
 • Jakie są wyzwania przywództwa w zespołach wielopokoleniowych – wskazówki

Cele szkolenia

 • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej zarządzania generacjami w biznesie
 • Poznanie cech charakterystycznych dla różnych pokoleń
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania wielopokoleniowymi zespołami: komunikacja, motywowanie, środowisko pracy, wartości
 • Umiejętności wykorzystania różnic w efektywnym zarządzaniu zespołami wielopokoleniowymi
 • Poznanie warunków efektywnego działania biznesowego przedstawicieli różnych pokoleń
 • Zdobycie umiejętności dostrajania stylu zarządzania zespołem/ komunikacji z partnerami biznesowymi z różnych generacji
 • Poznanie wskazówek dotyczących efektywnego przywództwa w zespołach wielopokoleniowych

Trenerzy

Sylwia Turkiewicz

ekspertka z zakresu public relations oraz budowania wizerunku firm i produktu

Czytaj więcej

Aria Stark

ekspertka z zakresu public relations

Czytaj więcej

Korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą informacje dotyczące generacji aktywych na rynku pracy, zostaną wzbogaceni o nową wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnej współpracy w zespołach wielopokoleniowych, skutecznego zarządzania zespołami wielopokoleniowym, pełnego wykorzystania ich potencjału do działania w biznesie.

Forma realizacji

Warsztaty z zastosowaniem środków przekazu mn takich jak prezentacja, ćwiczenia, wykład, zajęcia angażuję do nabywania nowych umiejętności w działaniu.

Adresaci szkolenia

Managerowie, liderzy, właściciele firm, pracownicy działów HR, oraz osoby zarządzające zespołami, które chcą zgłębić tematykę i działają w warunkach różnorodności.

Odpłatność za szkolenie

300 zł brutto – firmy członkowskie OPZL
350 zł brutto – firmy spoza OPZL

Szkolenia wymagają wcześniejszego zgłoszenia do dnia 06 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie uczestnictwa

Uczestnik

Adres korespondecyjny firmy / instytucji

-

Kontakt

Dane do faktury

-

Odpłatność za szkolenie

Skąd dowiedzieliście się Państwo o szkoleniu (prosimy o zaznaczenie właściwą pozycję poniżej):


* pola obligatoryjne do uzupełnienia

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.

Chwilowo mamy problem z formularzem. Spróbuj ponownie za jakiś czas lub skontaktuj się z nami.

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. +48 68 327 18 81
E-mail: redakcja@bizneslubuski.pl