Biznes

Biegły rewident – wszechstronny ceniony ekspert dla biznesu

Biegły rewident – wszechstronny  ceniony ekspert dla biznesu

Kim jest biegły rewident, jak nim zostać oraz na czym polega praca osób wykonujących ten zawód zaufania publicznego – wyjaśnia Jacek Korzyb, prezes Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

Od niedawna jest Pan nowym prezesem Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze. Gratuluję wygranych wyborów, ale myślę, że przynajmniej części naszych czytelników należy się wyjaśnienie, kim właściwie jest biegły rewident i czym się zajmuje?

Dziękuję. Rola, jaką objąłem, jest dla mnie tym ważniejsza, że przyznano mi ją w wyniku wyborów. Oznacza więc, że zaufaniem obdarzyli mnie inni biegli rewidenci z naszego regionu, którzy mnie znają, widzą, jak pracuję i jaką jestem osobą. To olbrzymi zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność.

Kim jest biegły rewident? Jest na to krótka i długa odpowiedź. Odpowiedź krótka brzmi następująco: jest to osoba o odpowiednich uprawnieniach, która zajmuje się badaniami sprawozdań finansowych. Odpowiedź znacznie dłuższa, chociaż i tak bardzo skrótowa, brzmi: biegły rewident to wszechstronny specjalista z zakresu między innymi księgowości, finansów i prawa, którego zadaniem jest sprawdzenie czy sprawozdanie finansowe badanej jednostki takiej jak, przedsiębiorstwo czy inna organizacja przedstawia rzetelny i jasny obraz jej sytuacji majątkowej i finansowej.

Czyli biegły rewident sprawdza czy badana przez niego jednostka podała prawdę o swojej kondycji finansowej?

Tak, ale to tylko część pracy biegłego rewidenta. Coraz większą rolę odgrywa nasza opinia na temat tego, jak badana jednostka rozumie grożące jej ryzyka czy dobrze je określa, czy w swoich planach na przyszłość uwzględnia bieżące uwarunkowania i widoczne już zagrożenia. Podam przykład: spółka X zajmuje się produkcją kawy i ma świetne wyniki finansowe. Ale biegłego rewidenta interesuje również, czy jej zarząd bierze pod uwagę fakt, że w krajach, gdzie kawa jest uprawiana, była katastrofalna powódź, co w perspektywie kilku miesięcy znacząco wpłynie na cenę ziarna, a tym samym na zyski przedsiębiorstwa. Od biegłego rewidenta oczekuje się, że w swojej opinii dotyczącej badanej jednostki uwzględni wpływ, jaki może mieć, dla przykładu pandemia na łańcuchy dostaw lub wysoka inflacja na popyt konsumentów czy wojna w Ukrainie na ceny surowców.

Opisywana przez Pana praca wymaga chyba przekrojowych kompetencji?

Zdecydowanie tak. Posiadamy doświadczenie wynikające z przyglądania się dziesiątkom, setkom różnorodnych biznesów. Dzięki temu widzimy więcej, łatwiej wyłapujemy niepokojące sygnały i wiemy, gdzie są słabe ogniwa ważnych procesów. Potrafimy spojrzeć na biznes interdyscyplinarnie, przez pryzmat księgowości, podatków, głównych czynników ryzyka. Coraz częściej biegły rewident jest liderem zespołu, w którego skład wchodzą specjaliści od wycen, IT, bezpieczeństwa, ubezpieczeń. To wszystko sprawia, że doświadczony biegły rewident jest cennym ekspertem dla firm doradczych czy firm, które widzą w nas członków zarządu ds. finansowych, dyrektorów finansowych czy głównych księgowych.

Co trzeba zrobić, aby zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego regulowany ustawą. Oznacza to, że należy przejść odpowiednią ścieżkę postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na biegłych rewidentów. Aby zapisać się w poczet kandydatów wystarczy wypełnić wniosek i kwestionariusz oraz uiścić opłatę wpisową. Na tym etapie nie jest wymagane ukończenie studiów. Przedłożenie dyplomu wymagane jest dopiero po ukończeniu postępowania przy złożeniu wniosku o wpis do rejestru biegłych rewidentów. Proces zdobywania uprawnień polega na zdaniu 10 egzaminów z wiedzy, odbyciu rocznej praktyki i 2 letniej aplikacji, które można realizować w trakcie zdawania egzaminów. Kandydaci, którzy posiadają odpowiednie, określone w przepisach doświadczenie zawodowe mogą ubiegać się o zaliczenie praktyki lub praktyki i aplikacji bez ich odbywania. Zwieńczeniem całego procesu jest egzamin dyplomowy. Całość procesu postępowania trudno jest uśrednić, gdyż zależy od indywidualnych uwarunkowań. Należy nadmienić, że harmonogram egzaminów jest skonstruowany w taki sposób, aby kandydat, który zdaje egzaminy za pierwszym podejściem mógł je zdać w ciągu roku. Prestiż naszego zawodu jest bardzo wysoki, a zdobycie uprawnień biegłego rewidenta daje ciekawe perspektywy zawodowe.

Ilu biegłych rewidentów jest zrzeszonych w zielonogórskim oddziale?

Jesteśmy jednym z mniejszych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, ale możemy się wykazać dużą aktywnością. Prowadzimy liczne szkolenia, a w listopadzie minionego roku zorganizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencję jubileuszową z okazji 30-lecia działalności naszego oddziału oraz całego samorządu polskich biegłych rewidentów. To jeden z przykładów działań podjętych wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim, z którym w maju tego roku PIBR podpisała porozumienie o współpracy w obszarze dydaktyki, nauki i praktyki. Chcemy także zacieśnić relacje z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, aby m.in. szerzyć wiedzę na temat obowiązku badania sprawozdań finansowych i korzyściach, jakie niesie audyt wykonany przez biegłego rewidenta oraz innych usługach, jakie może świadczyć dla biznesu. Krótko mówiąc, jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą.

Bernadetta Holak

Jacek Korzyb

Od marca 2023 roku jest prezesem Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze. W jej skład wchodzą także: Robert Szumilicz – zastępca prezesa, Paweł Waligóra – sekretarz, Piotr Ostręga – skarbnik, Krystyna Adamska – członek. Zielonogórski oddział PIBR liczy ponad 40 biegłych rewidentów i jest jednym z 26 oddziałów PIBR. Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce, którego misją jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie samorządu realizują to zadanie poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Biegli rewidenci należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Na stronie internetowej www.pibr.org.pl znajduje się rejestr biegłych rewidentów, a na stronie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego www.pana.gov.pl dostępny jest spis firm audytorskich.

Poprzedni artykuł

Sektor energetyczny – wizyta studyjna

Czytaj więcej
Następny artykuł

Skutecznie do celu i satysfakcji biznesowej

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl