Biznes

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Kolejne przesunięcie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników
  • Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński  po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT.
  • Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.
  • Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:

  • gastronomiczną,
  • rozrywkową,
  • dbającą o zdrowie fizyczne,
  • sprzedaży detalicznej,
  • turystyczną.

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Rozwiązanie to obejmie  ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

– od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wcześniejsze przesunięcia terminów

W pierwszej fazie pandemii przedłużyliśmy termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do:

–        20 sierpnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za marzec,

–        20 października 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz

–        20 grudnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za maj.

Rozwiązanie to objęło 1,2 mln płatników podatku PIT.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do:

–        20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,

–        20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,

–        20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Rozwiązanie to objęło 85 tys. płatników  PIT

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Poprzedni artykuł

#zmiany2021 – co czeka przedsiębiorców w tym roku

Czytaj więcej
Następny artykuł

Zimowe Spotkanie Władz i Członków Konfederacji Lewiatan

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl