Biznes

Miedziowa przyszłość województwa lubuskiego jest w naszych rękach

Miedziowa przyszłość województwa lubuskiego jest w naszych rękach

Spółki Mozów Copper i Zielona Góra Copper po wielu latach intensywnych prac i analiz, udokumentowały na terenie województwa lubuskiego dwa nowe, bogate złoża rud miedzi i srebra Mozów i Nowa Sól. Minęło już 10 lat od wykonania gigantycznej pracy, polegającej na analizie całego dostępnego materiału geologicznego z obszaru tzw. monokliny przedsudeckiej. W efekcie do dalszego rozpoznania wybrano trzy rejony, z których dwa: Nowa Sól i Mozów położone są na obszarze województwa lubuskiego.

O wyborze obszaru koncesyjnego Mozów zadecydowała obecność archiwalnych otworów naftowych, w których Państwowy Instytut Geologiczny stwierdził obecność bogatej mineralizacji kruszcowej. Z kolei w przypadku koncesji Nowa Sól, na całym jej obszarze nie było żadnych wcześniejszych otworów wiertniczych, natomiast głęboka analiza dostępnych materiałów geologicznych wskazywała, że gdzieś na północ od archiwalnego otworu Kożuchów IG-1 może znajdować się kontakt pomiędzy zielonogórskim polem utlenionym a perspektywicznym obszarem złożowym.

Te 10 lat nie zostało zmarnowane. Spółki Mozów Copper i Zielona Góra Copper po wielu latach intensywnych prac i analiz udokumentowały na terenie województwa lubuskiego dwa nowe, bogate złoża rud miedzi i srebra Mozów i Nowa Sól.

Obydwa złoża zostały pozytywnie zaopiniowane przez państwową Komisję Zasobów Kopalin i zatwierdzone przez Ministra Klimatu i Środowiska – dokumentacja złoża Nowa Sól w dniu 12 lutego 2020 r., a dokumentacja
złoża Mozów w dniu 26 lipca 2021 r. Akceptacja Ministra oznacza także zatwierdzenie inwestorskich parametrów opłacalności wydobycia zaproponowanych przez Miedzi Copper Corp. dla złóż położonych na większych głębokościach niż zakładają to kryteria sugerowane państwowym rozporządzeniem. Parametry inwestorskie przygotowano w oparciu o opracowania typu pre-feasibility study sporządzone przez firmę RungePincockMinarco, światowego eksperta w dziedzinie projektowania głębokich kopalń.

Nowa Sól i Mozów są złożami o istotnych zasobach, dzięki którym województwo lubuskie zajmuje 10 miejsce na świecie pod względem zasobów Cu-Ag. Złoże Nowa Sól jest największym w Polsce i mieści się w dwudziestce największych na świecie. Złoże Mozów jest większe niż złoże Bytom Odrzański. Co więcej, perspektywy powiększenia zasobów w obu tych złożach są olbrzymie, co potwierdzono pozytywnymi wynikami wierceń archiwalnych w obszarach sąsiadujących, a ich rozwój przesunąłby Polskę z dziesiątego miejsca na świecie na trzecie.

Bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża Nowa Sól, wystąpiliśmy o przedłużenie koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej, mającej na celu podwyższenie kategorii dokumentacji do C1, co jest wstępem do pozyskania koncesji wydobywczej. Pomimo wprowadzonego stanu epidemii, udało nam się odwiercić w tym czasie jeszcze jeden otwór wiertniczy. Z drugiego, zaplanowanego na końcówkę roku 2021, zrezygnowaliśmy ze względu na pogłębiający się stan epidemii oraz specyfikę robót wiertniczych, gdzie zachorowanie jednej osoby przekreśla kontynuację wiercenia. Znaczenie miały także gigantyczne zmiany cen stali, wywołane przez radykalne podwyższenie cen gazu dla ukraińskich hut, będących drugim największym producentem stali w Europie. Było to działanie ze strony Rosji, stanowiące element jej planowanej już wówczas barbarzyńskiej wojny z Ukrainą.

Po odwołaniu stanu epidemii natychmiast przystąpiliśmy do wznowienia programu wierceń. Rozpisaliśmy konkurs ofert na wykonanie kolejnych dwóch otworów, wygrany przez lubuską firmę Exalo. Zrealizowaliśmy proces uzyskania kolejnych niezbędnych zgód i pozwoleń – umowy dzierżawy gruntu, zgody na wylesienie, decyzji o rodzaju rekultywacji itd. Firma Exalo sporządziła plan ruchu dla robót wiertniczych, niezwłocznie zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Górniczy, który wydał także zgodę na prace budowlane. W dniu zatwierdzenia przystąpiliśmy do przygotowania placu wiertni, wylesiając działkę pod pierwszy otwór.

Ku naszemu zdumieniu, wbrew jakiejkolwiek logice, dowiedzieliśmy się o cofnięciu nam koncesji, co uniemożliwia dalsze prace w obszarze Nowa Sól. Decyzja ta oddala o kilkanaście lat możliwość zagospodarowania złoża będącego wielkim bogactwem Ziemi Lubuskiej. Została ona podjęta wbrew interesowi społecznemu, gdyż oznacza brak dopływu nowej informacji geologicznej, która jest własnością Skarbu Państwa, a także w skali województwa lubuskiego gigantyczne straty po stronie wykonawców naszych wierceń, oznaczające w praktyce konieczność zwolnienia z pracy kilkudziesięciu osób.

Byliśmy o niewielki krok od zagospodarowania pierwszego w województwie lubuskim gigantycznego złoża rud miedzi i srebra. Sposób podjęcia decyzji cofającej koncesję, bez jakichkolwiek argumentów merytorycznych, sugeruje uwzględnienie w niej innych interesów konkurencji.

Ale my nie poddajemy się. Będziemy z Wami, tak jak Wy byliście z nami każdego dnia w trakcie realizacji prac wiertniczych, udzielając nam wsparcia na każdym szczeblu administracji samorządowej i państwowej. Liczymy na Wasze dalsze wsparcie. Miedziowa przyszłość województwa lubuskiego jest w Waszych rękach.

Zielona Góra Copper


Mając na względzie wieloletnią współpracę z firmami z grupy Miedzi Copper (Zielona Góra Copper, Mozów Copper) oraz odnosząc się do podstawowych celów i zadań Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej jakim jest między innymi ochrona praw przedsiębiorców i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków, protestujemy przeciw takim działaniom administracji rządowej i żądamy przywrócenia przedmiotowej koncesji w obszarze złoża rud miedzi i srebra Nowa Sól.

Zarząd Organizacji zobowiązał się do podjęcia działań interwencyjnych zmierzających do natychmiastowego uchylenia decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Departamentu Geologii i Koncesji geologicznych cofającej koncesję poszukiwawczo- rozpoznawczą w obszarze Nowa Sól udzieloną Spółce Zielona Góra Copper.

Janusz Jasiński
Przewodniczący OPZL

Poprzedni artykuł

ClIMATE GARDEN, czyli innowacje przeciw zmianom klimatu

Czytaj więcej
Następny artykuł

Innowacje to impuls – perspektywa finansowa 2021-2027

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl