Biznes

Podwójne opodatkowanie w spółce komandytowej

Podwójne opodatkowanie w spółce komandytowej

Projektowane regulacje prawne zmierzają do obciążenia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Czy podwójne opodatkowanie spółki komandytowej nastąpi z dniem 1 stycznia 2021r.?

Prowadzenie biznesu w formie spółki komandytowej wiąże się z licznymi zaletami, w tym korzystnym uregulowaniem zasad odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki i sposobem opodatkowania osiąganych przez nich dochodów. Z początkiem nowego roku może dojść do bardzo istotnej zmiany w sposobie opodatkowania dochodów uzyskiwanych w ramach spółki komandytowej.

Prace legislacyjne zmierzają do opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT – czyli najprościej rzecz ujmując – podwójnego opodatkowania. Zgodnie z założeniami podatek dochodowy miałaby płacić i spółka, i wspólnicy. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu dnia 29 września 2020r. (UD 126). Dotychczasowe regulacje Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych uregulowaną treścią przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Podatek dochodowy płacą w takim przypadku wspólnicy spółki zgodnie z właściwymi dla nich zasadami opodatkowania. Podatek dochodowy nie jest więc płacony dwukrotnie, jak ma to miejsce w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie podatek płaci spółka (osoba prawna – CIT), a następnie wspólnik (osoba fizyczna – PIT). Planowane regulacje Pomysł dotyczący opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym nie jest nowy. Wcześniejsze próby opodatkowania okazywały się nieskuteczne, a projekty ustaw nie zyskały wystarczającego poparcia. Obecny układ sił sejmowych oraz potrzeby budżetowe związane z epidemią COVID-19 uzasadniają przypuszczenie, że już niebawem spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego. Zgodnie z uzasadnieniem procedowanego projektu ustawy celem zmian w podatku dochodowym od osób prawnych jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz odpowiedź na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych oraz zbliżenie sytuacji prawnej komandytariusza oraz odpowiedzialności wspólników spółki kapitałowej. Projekt zakłada, że w przypadku komplementariusza takiej spółki zastosowanie znajdą przepisy art. 22 ust. 1a-1e ustawy o CIT oraz art. 30a ust. 6a-6e ustawy o PIT pozwalające na odliczenie przez ten podmiot od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. Zgodnie z zapewnieniami projektodawcy komplementariusz spółki komandytowej podlegać będzie podobnym obciążeniom podatkowym jak wspólnicy spółek podatkowo transparentnych (tj. spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego). W przypadku spółek komandytowych, w których powiązania między wspólnikami nie wskazują na optymalizacyjny cel ich utworzenia, przewidziano wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów komandytariuszy takich spółek, czego skutkiem ma być efektywne opodatkowanie dochodów takich komandytariuszy z udziału w zyskach spółki komandytowej na porównywalnym poziomie, do efektywnego opodatkowania takich komandytariuszy wynikającego z ustawy o CIT i ustawy o PIT w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2020 r. Sposób procedowania zmian ustaw podatkowych przed końcem roku burzy zasady planowania finansowego oraz wprowadza niepewność inwestycyjną, nie pozostawiając czasu na działania związane z ewentualnym przekształceniem formuły prowadzonego biznesu. Kierunek tych zmian należy ocenić negatywnie, bowiem ich skutkiem może być koniec funkcjonowania spółek komandytowych w obecnie przyjętej formule. Projekt ustawy przewiduje, że powyższe zmiany mają obowiązywać począwszy od 01 stycznia 2021 r.

Sławomir Wojciechowskiwww. kancelaria-wojciechowski.pl Radca prawny, certyfikowany księgowy, mediator. Absolwent studiów Executive MBA. Specjalista z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i procesów restrukturyzacyjnych. Zawodowo zaangażowany w obsługę biznesu.

Poprzedni artykuł

Jak chronić dane firmy podczas pracy zdalnej?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Nastroje polskich przedsiębiorców podczas pandemii

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl