Biznes

Sięgnij po bon i zmień swój pomysł w innowację

Sięgnij po bon i zmień swój pomysł w innowację

Już po raz czwarty OPZL wspierać będzie firmy MŚP w rozwoju ich potencjału innowacyjnego. W ramach kolejnej edycji projektu „Bon na innowacje” Organizacja przyzna 43 przedsiębiorstwom bony na pokrycie części kosztów prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych.

Bony na innowacje to cykliczna inicjatywa Organizacji prowadzona od ponad 5 lat. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem lubuskiego biznesu. Celem projektu jest inicjowanie, rozwijanie i wzmacnianie współpracy firm z sektorem nauki po to, aby ułatwiać tym pierwszym dostęp do najnowszych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych i umożliwić ich stosowanie w praktyce. Dotychczas ze wsparcia skorzystało 144 firm, a całkowita wartość zrealizowanych na ich rzecz projektów to ponad 16,5 mln zł. Prace w ramach bonów prowadzone były przez wyspecjalizowane jednostki naukowo – badawcze, wśród których dominowały lubuskie parki naukowo-technologiczne. Wiele z rezultatów wypracowanych w ramach zakończonych projektów, znalazło swoje miejsce na rynku w postaci innowacyjnych produktów bądź usług, lub w samych przedsiębiorstwach jako znacznie ulepszone procesy, czy też nowe technologie. Większość z efektów prac, to rozwiązania unikalne, wcześniej nie spotykane, stąd też objęte zostały one ochroną w postaci patentów, wzorów użytkowych czy wzorów przemysłowych. Obecny projekt rozpoczął się w październiku br. i potrwa dwa lata. Na planowane wsparcie Organizacja zarezerwowała środki w wysokości 4,3 mln zł. Pierwszy nabór wniosków będzie miał miejsce na przełomie listopada i grudnia br., a kolejny i ostatni we wrześniu 2021 roku. Podobnie jak w poprzednich edycjach projektu, również i tym razem, wartość bonu na prace badawczorozwojowe lub wdrożeniowe będzie wynosiła poniżej 100 000,00 zł, natomiast na usługi doradcze poniżej 20 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania zarówno dla prac B+R jak i doradczych wyniesie 85% ich wartości. Prace w ramach bonów powinny trwać maksymalnie 7 miesięcy. Dodatkowo przedsiębiorcy sięgający po bon, będą mogli liczyć na wsparcie brokera innowacji. Jego rolą będzie pomoc w wyborze jednostki naukowo-badawczej, oraz na wszystkich etapach realizacji bonu, w tym także w jego rozliczaniu. Poziom dofinansowania dla usługi brokerskiej wyniesie aż 99% jej wartości, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 3 960,00 zł. Zrealizowane w ramach bonów prace, powinny doprowadzić do powstania nowych bądź ulepszonych produktów czy też usług, lub do zmian procesowych w przedsiębiorstwach, a to w efekcie powinno podnieść ich potencjał rozwojowy. Jeśli chcesz sięgnąć po bon i skonsultować swój pomysł, zadzwoń lub odwiedź nasze biura w Zielonej Górze lub w Nowej Soli. Nasz Zespół jest do Twojej dyspozycji. Dane kontaktowe odnajdziesz na stronie projektu pod adresem www.innowacje.opzl.pl.

Bon na innowacje w 11 krokach:

1. Sprecyzuj swój pomysł i określ potrzeby.

2. Wybierz brokera z  listy Organizacji jeśli potrzebujesz jego wsparcia – zastosuj wskazówki Poradnika wyboru wykonawcy i brokera dostępnego na www.innowacje.opzl.pl.

3. Wybierz wykonawcę, któremu powierzysz prace w ramach bonu – również wg wskazówek Poradnika.

4. Przygotujcie wspólnie wniosek o bon.

5. Złóż wniosek wraz z  wymaganymi załącznikami w  odpowiedzi na konkurs.

6. Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna, podpisz umowę – wykonawca może rozpocząć prace.

7. Raportuj postęp działań zgodnie z  harmonogramem we wniosku.

8. Przedłóż Organizacji kopie f-r wystawionych przez wykonawcę.

9. Ureguluj wkład własny do kosztów prac, czyli 15% ich wartości.

10. Organizacja rozliczy pozostałą kwotę, czyli dofinansowanie 85% wartości prac, bezpośrednio z wykonawcą.

11. Wdróż efekty bonu, lub nadal je rozwijaj.

Agnieszka Poźniak, Koordynator projektu

Poprzedni artykuł

Nastroje polskich przedsiębiorców podczas pandemii

Czytaj więcej
Następny artykuł

Wypowiedzenie umowy o pracę w czasach COVID19

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl