Biznes

Tarcza Antykryzysowa. Z jakiej pomocy możesz skorzystać?

Tarcza Antykryzysowa. Z jakiej pomocy możesz skorzystać?

Sprawdź podsumowanie form pomocy dla firm, które ucierpiały wskutek covid-19.

  1. Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm, czyli tzw. subwencja finansowa PFR, ale tylko dla wybranych branż:

Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż, które odnotowały minimum 30% spadek obrotów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku, będą mogły ubiegać się o subwencje od 15 stycznia 2021 roku. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 roku przez system bankowości elektronicznej – podobnie jak w ramach Tarczy PFR 1.0. Szczegóły pod linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-szczegolnych/tarcza-finansowa-pfr-2-0-dla-mikrofirm-malych-i-srednich-firm-wsparcie-dla-45-branz

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

  1. Tarcza 6.0 – nowe wsparcie, ale też tylko dla wybranych branż, czyli:

1)      Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

którego przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku, i jest przekazywane w miesięcznych transzach.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników mogą być składane do 28 lutego 2021 roku, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wyłącznie w formie elektronicznej do WUP za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Szczegóły dot. wsparcia i wniosek pod linkiem WUP-u w Zielonej Górze:

https://wupzielonagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15gga-branze

2)   Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i możesz ją otrzymać tylko raz. Dotacja:

  • nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
  • będzie podlegała zwrotowi, w szczególności,  jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia udzielenia dotacji.

Do 31 stycznia 2021 r. można składać wnioski do PUP Zielona Góra. Szczegóły pod linkiem:

https://zielonagora.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/13862430-dotacje-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorcow-nabor-wnioskow

3)      Tarcza antykryzysowa 6.0 – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS? 

Dodatkowe świadczenie postojowe, ale tylko dla wybranych branż, szczegóły pod linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/dodatkowe-swiadczenie-postojowe/2676719

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osoby-prowadzacej-dzialalnosc-gospodarcza/2718648

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski od 1 stycznia 2021 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/2718718

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021 r.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jednorazowe-dodatkowe-swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2718668

Źródło: Red.

Poprzedni artykuł

Lubuski Biznes ma POWER!

Czytaj więcej
Następny artykuł

Kolejne e-wydanie magazynu Biznes Lubuski już w marcu!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl