Biznes

Transgraniczna Sieć Wodorowa – warsztat zamykający 24.05.2023, Zielona Góra

Transgraniczna Sieć Wodorowa – warsztat zamykający 24.05.2023, Zielona Góra

CEBra – Centrum TechnologiiEnergetycznych Brandenburgia e.V.  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

oraz IHK – Izba Przemysłowo Hadlowa Cottbus

zapraszają  na trzecie warsztaty wodorowe z projektu:

Zainicjowanie transgranicznej sieci wodorowej 

w regionie Sprewa -Nysa -Bóbr z uwzględnieniem regionu Nysa

24 maja 2023, godz. 10.00
Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie, 66-002 Zielona Góra

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a jego celem jest kontynuacja tworzenia Transgranicznej Sieci Wodorowej

 

Zaproszenie na trzecie końcowe  warsztaty wodorowe, jest kontynuacją Państwa udziału w dwóch poprzedzających warsztatach, zorganizowanych w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach programu INTERREG V A.

Pierwsze warsztaty miały na celu wstępne zidentyfikowanie partnerów sieciowych oraz wymianę doświadczeń i badań w szeroko rozumianej gospodarce wodorowej.  17 kwietnia 2023 odbyły się drugie warsztaty w Guben. Wzięli w nim udział polscy i niemieccy przedstawiciele MŚP, związków pracodawców, samorządu i polityki oraz nauki i rozwoju. Efektem tego spotkania była identyfikacja partnerów sieciowych oraz deklaracja gotowości do współpracy w dziedzinie wodoru. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do konieczności wymiany doświadczeń i know-how pomiędzy partnerami.

Głównym celem  warsztatu zamykającego projekt jest zdefiniowanie współpracy transgranicznej w postaci konkretnie wypracowanej polsko-niemieckiej koncepcji sieci. Będzie to kolejna doskonała okazja do lepszego poznania się oraz zaprezentowania potencjału i stanu rozwoju technologii wodorowych w naszym transgranicznym regionie. Ponadto wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z okazji aby wnieść wartościowe i innowacyjne pomysły do planowanego złożenia wniosku dotyczącego transgranicznej sieci wodorowej. Powstająca transgraniczna sieć wodorowa będzie wielką szansą dla naszego regionu z obopólną korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OPZL: 697 712 733

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych tematyka wodorową!

Poprzedni artykuł

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – trwa nabór do XXI edycji konkursu

Czytaj więcej
Następny artykuł

Prezentacje firm – ZOC i Kongres HR, 6 czerwca 2023 r., Zielona Góra

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl