Biznes

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o Bon w konkursie 1/2020

Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o Bon w konkursie 1/2020

W dniu 31.03.2021 roku zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 1/2020 ogłoszonego w dniu 09.11.2020 roku przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny Wniosków.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 95 aplikacji, o łącznej wartości 13 391 795,24 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych stanowiła 10 927 627,27 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania 9 112 906,36 zł.

Z powodów formalnych 4 Wnioski zostały odrzucone, natomiast 91 przekazano do oceny merytorycznej. Eksperci dokonali oceny na podstawie kryteriów wyboru wynikających z treści Regulaminu projektu. Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszły 44 Wnioski.

Przypomnijmy, że kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 1/2020 to 1 856 818,04 zł. Dodatkowo przewidziano środki na odwołania od wyników oceny merytorycznej w wysokości 10% alokacji, czyli kwotę 185 681,80 zł. Tak więc, łączna pula środków przeznaczonych na konkurs to kwota 2 042 499,84 zł.

Oznacza to, że alokacja, bez środków na odwołania, wystarczy na sfinansowanie 19 pozytywnie ocenionych Wniosków, które uzyskały najwyższą punktację.

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej do pobrania TUTAJ

W przypadku niewykorzystania środków na odwołania, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podejmie decyzję o ich przeniesieniu, do alokacji podstawowej, co pozwoli na sfinansowanie kolejnych Wniosków o Bon pochodzących z listy rezerwowej.

Lista rezerwowa wniosków ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej do pobrania TUTAJ

Przyczyną odrzucenia 47 wniosków na etapie oceny merytorycznej było niespełnienie co najmniej jednego kryterium merytorycznego obligatoryjnego.

Lista wniosków ocenionych negatywnie na ocenie merytorycznej obligatoryjnej do pobrania TUTAJ

O wynikach oceny będziemy informować indywidualnie wszystkich Wnioskodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adresy e-mail podane we Wnioskach o Bon. Po wysłaniu wiadomości elektronicznej – nie od dnia opublikowania powyższych list – będziecie mieć Państwo 5 dni na złożenie ewentualnego odwołania od wyników oceny. Prosimy cierpliwie czekać na wiadomość od Opiekuna Wniosku.

Gratulujemy Wnioskodawcom, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, macie Państwo 5 dni na jej podpisanie, licząc od dnia wysłania informacji dot. podpisania Umowy na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wzór Umowy można pobrać w zakładce PLIKI – TUTAJ.

Źródło: strona projektu www.innowacje.opzl.pl 

Poprzedni artykuł

Lubuski biznes w czasie pandemii – jak radzą sobie rodzimi przedsiębiorcy?

Czytaj więcej
Następny artykuł

18 lat firmy M&J!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl