Innowacje

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023: Energia przyszłości – podsumowanie

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023: Energia przyszłości – podsumowanie

27 października br. w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze odbyło się wyjątkowe wydarzenie – Zachodnie Forum Gospodarcze 2023, zorganizowane przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności. Tegoroczna edycja, jak co roku skupiła się na kluczowych tematach zmieniającego się otoczenia biznesowego i regulacyjnego, ale nie tylko. W tym roku hasłem przewodnim Forum była “Energia Przyszłości”. Forum stanowiło przestrzeń spotkania dla przedstawicieli biznesu, nauki, administracji i samorządów z zachodniego regionu Polski i nie tylko. Wzięło w nim udział wiele kluczowych organizacji rozwoju biznesu, nauki i wprowadzania innowacji w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób reprezentujących firmy, samorządy, instytucje państwowe i pozapaństwowe, a także osoby prywatne.

– Tematem przewodnim zajmujących dyskusji była rosnąca rola elektromobilności. Rekordowo wysoka frekwencja na Forum to kolejny dowód na to, że elektromobilność i transformacja energetyczna są kluczowe do rozwoju gospodarczego w Polsce, w której Lubuskie odgrywa istotną rolę. To także dowód, że nasze województwo jest wzorowym przykładem rozwoju elektromobilności w Zachodniej Polsce – tłumaczy Joanna Zielińska, Dyrektor Biura OPZL.

Pierwszy panel poświęcony był tematyce „Transformacja energetyczna – kierunki rozwoju rynku, wpływ nowych regulacji na gospodarkę”. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jakie zmiany w otoczeniu regulacyjnym wpłyną na konkurencyjność firm oraz jakie kierunki rozwoju rynku można przewidzieć w najbliższych latach. Moderatorem panelu był Krzysztof Burda – Prezes Polskie Izby Rozwoju Elektromobilności, a w skład panelistów weszli Artur Kalicki (Członek Zarządu Polenergie eMobility), Radosław Grech *Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE), Paweł Zdanowicz (Prezes Zarządu AKSON Elektro), Jacek Bogucki (Dyrektor Biura Branży Energetycznej i Technologii w Bank Gospodarstwa Krajowego).

Następnie odbył się drugi panel, którego tematem były „Nowe technologie, innowacje zmieniające biznesową rzeczywistość, sektory gospodarcze przyszłości, wyzwania zmieniającego się rynku pracy”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami technologicznymi, które kształtują oblicze współczesnego biznesu. Moderatorem panelu był Marcin Nowak – Członek Zarządu Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Keynote Speakerem, który wprowadził w tematykę panelu był Prezes Zarządu i współwłaściciel spółki Bergman Engineering, a także Przewodniczący Rady Nadzorczej TestArmy, Tomasz Szpikowski. Panelistami byli Agnieszka Spirydowicz (Współzałożycielka i członek rady programowej Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, dyrektor ds. rozwoju Dolnośląska Dolina Wodorowa), Karol Dąbrowski (Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego), Agnieszka Stefańczuk (Dyrektor ds. Finansów i Administracji i Prokurent Samoistny w Spółkach grupy NORD Drivesystems), Krystian Kossakowski (Kierownik Grupy Badawczej Zintegrowanych Systemów Inteligentnego Transportu w Sieci Badawczej Łukasiewicz – ORGMASZ – Instytut Elektrotechniki), Marcin Jaworski (IT Project Manager, Lider Oddziału PMI Poland Chapter Oddział Lubuskie).

– Transformacja energetyczna to obecnie jeden z kluczowych obszarów, który będzie miał wpływ na rozwój firm, ich konkurencyjność, ceny ale także to czy pozostaną w europejskich łańcuchach dostawców, gdzie dekarbonizacja odgrywać będzie coraz większą rolę, a właśnie dostęp do zielonej energii będzie kluczowy – dodaje Krzysztof Burda, Prezes Zarządu PIRE. Po południowej przerwie uczestnicy Forum skupili się bezpośrednio na elektromobilności, która stała się nieodłącznym elementem przyszłości branży motoryzacyjnej i nie tylko.

Panel „Elektromobilność, czy to dotyczy mojej firmy? Wyzwania, transformacja flot, współczesne trendy” pozwolił na zgłębienie tematu oraz poznanie praktycznych wskazówek dla firm, które rozważają wprowadzenie elektromobilności do swojej działalności. Keynote Speakerem i Moderatorem dyskusji był Jakub Faryś – Prezes Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Prelegentami byli Adam Agacki (założyciel i Prezes Zarządu firmy stacjeladowania.com), Artur Hołodok (Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju w firmie Ekoenergetyka), Agata Rzędowska (redaktorka naczelna ladyingreen.tech) i Mateusz Wach (Wiceprezes Zarządu E-VAN sp. z o.o.).

– Forum stanowiło fantastyczną okazję do spotkania przedstawicieli branży elektromobilności. Również dla mojej firmy stacjeladowania.com było doskonałą okazją do nawiązania współpracy z nowymi podmiotami. Jest to namacalny przykład, że Forum jest nie tylko wymianą myśli, ale również doskonałą platformą do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Ostatni panel poświęcony był tworzeniu warunków dla rozwoju lokalnej gospodarki w samorządach. Poruszono kwestie takie jak Zielone TSL i logistyka magazynowa, klastry energii oraz programybwsparcia. Moderatorem był Łukasz Szeląg (CEO Gryfickiego Klastra Energii), a w dyskusji wzięli udział: Stanisław Speczik (CEO w Miedzi Copper), Sylwia Jagódka (Ekspert rynku nieruchomości przemysłowych w Magazyny 123) Tomasz Ćwiek (Manager Projektów Inwestycyjnych w KSSSE), Andrzej Rosiek (Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w ARP) oraz Damian Kowalczyk Development Director w Panattoni). Dodatkowym, niezwykle atrakcyjnym elementem wydarzenia był uroczysty bankiet w Zajeździe Kultury, podczas którego uczestnicy mieli okazję degustować wyjątkowe specjały pochodzące z Lubuskiego. Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 okazało się nie tylko doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń, ale także do nawiązania cennych kontaktów biznesowych.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i naszym Partnerom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło!

Poprzedni artykuł

Webinarium – Rynek energii elektrycznej w 2024 r.

Czytaj więcej
Następny artykuł

Możliwości finansowania firm – 22.11.2023 r., Zielona Góra

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl