Innowacje

Zapraszamy na warsztaty sieciujące zdrowie i jakość życia – 17 czerwca 2021 r. godz. 9:00

Zapraszamy na warsztaty sieciujące zdrowie i jakość życia – 17 czerwca 2021 r. godz. 9:00

Uprzejmie informujemy, że już 17 czerwca o godzinie 9:00 rozpoczynamy drugi warsztat III tury warsztatów sieciujących:

  • 17 czerwca 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 24 czerwca 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/hY8VDhFUPDZZwpE78

 

Link do webinarium zostanie przesłany osobom, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu.

 

Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów , które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

 

Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety w zakresie Potrzeby w zakresie ochrony własności intelektualnej

 

Rosnące zainteresowanie oraz faktyczna potrzeba modernizacji i systematycznego wprowadzania innowacji wpływają na coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych zagadnieniami ochrony własności intelektualnej.

Mając na uwadze monitorowanie zjawisk związanych z kierunkami rozwoju innowacyjności oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona charakter poufny. Zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazywane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

link do ankiety:
https://forms.gle/C76XHzURcoRU3ZZL6

 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
innowacje@lubuskie.pl

Poprzedni artykuł

Lubuscy przedsiębiorcy pomagają w zbiórce dla #dzielnaAnia

Czytaj więcej
Następny artykuł

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl