Pracodawcy

Konferencja ZUS – „Przedsiębiorcy – szanse i zagrożenia”, Zielona Góra, 26.10.2023r.

Konferencja ZUS – „Przedsiębiorcy – szanse i zagrożenia”, Zielona Góra, 26.10.2023r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zielonej Górze

zaprasza na konferencję pn.:

„Przedsiębiorcy – szanse i zagrożenia”

26 października 2023 r.

godz. 9.30 – 12.30

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Szafrana 4a w Zielonej Górze

budynek A29 sala nr 1

 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy i informacji z zakresu wsparcia dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzących działalność. Chcielibyśmy również poszerzyć wiedzę na temat form pomocy w przypadkach nieregulowania należności publiczno-prawnych, z uwzględnieniem konsekwencji wynikających z faktu nieopłacenia przedmiotowych należności.

Część informacyjna:

9.30 – 12.30    Stoisko informacyjno-konsultacyjne – zakładanie profili na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Część wykładowa:

10.00 – 10.10    Otwarcie konferencji  

10.10 – 10.30    Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej, dr Zbigniew Binek, Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Analiz Rynkowych

10.30 – 10.50    Formy opodatkowania działalności gospodarczej oraz zasady udzielania ulg w spłacie zaległości podatkowych, Alina Muszyńska, Joanna Napierała, Izba Administracji Skarbowej

10.50 – 11.10     Wsparcie przedsiębiorców, Joanna Zielińska, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

11.10 – 11.30      Własna firma – pieniądze, prawo, formalności, Agata Czerwińska, Wojewódzki Urząd Pracy

11.30 – 11.50      Przedsiębiorcy w systemie zabezpieczenia społecznego – Czy będąc przedsiębiorcą możesz zaoszczędzić na składkach? Zagrożenia wynikające z nieopłacania składek oraz dobrowolne formy spłaty zadłużenia w ZUS, Anna Muchewicz, Monika Wojciechowicz, Anita Kramicz-Adamczak, Andrzej Trojanowski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11.50 – 12.30      Dyskusja i zakończenie konferencji

 

Zapisy: ZUS_ZielonaGora_wsparcie@zus.pl

Poprzedni artykuł

Zachodnie Forum Gospodarcze 2023 Energia przyszłości

Czytaj więcej
Następny artykuł

Kierunek eksport – rynek ukraiński, 17.10.2023, Zielona Góra

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl