Pracodawcy

XXXI Zebranie Ogólne Członków OPZL zakończone

XXXI Zebranie Ogólne Członków OPZL zakończone

W piątek 23 września, w Regionalnym Centrum Animacji Kultury spotkaliśmy się z Państwem, na Zebraniu Ogólnym Członków OPZL, by wspólnie przeanalizować ubiegły rok  oraz podejmowane działania, a także zadecydować o kierunkach dalszego rozwoju Organizacji. Tegoroczne Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

Spotkanie rozpoczęli Pan Janusz Jasiński, Przewodniczący OPZL oraz Pani Joanna Zielińska, Dyrektor Biura, którzy uroczyście przywitali Reprezentantów firm członkowskich oraz zaproszonych Gości. Głos zabrał również Pan Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W pierwszej „statutowej” części spotkania Pani Joanna Zielińska przedstawiła raport z działalności OPZL w 2021 r. oraz omówiła plany i działalność w 2022 r., a Przewodniczący Janusz Jasiński przedstawił działania Organizacji w sprawie podwyżek cen gazu dla lubuskich przedsiębiorców.

Przed udzieleniem absolutorium Zarządowi OPZL, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZL Pan Piotr Majdecki przedstawił sprawozdanie Komisji.

Druga część Zebrania Ogólnego Członków dotyczyła wyborów do Władz Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Zebranie Ogólne ponownie wybrało Pana Janusza Jasińskiego na Przewodniczącego OPZL w kolejnej kadencji.  Do Zarządu wybrano również 11 reprezentantów firm członkowskich OPZL.

 

Członkowie Zarządu OPZL:

 1. Wiesław  Ocytko
 2. Maria Mrówczyńska
 3. Jarosław Nieradka
 4. Bogumiła Gramza
 5. Ryszard Gongor
 6. Przemysław Karwowski
 7. Jarosław Wendorff
 8. Andrzej Kail
 9. Adam Agacki
 10. Tomasz Sobiechowski
 11. Andrzej Roczniak

Komisja Rewizyjna OPZL

 1. Ryszard Wtorkowski
 2. Jerzy Kotarski
 3. Karol Humiński

 

W punkcie spraw różnych Pan Andrzej Zibrow, Dyrektor Operacyjny Zielona Góra Copper sp. z o.o., przedstawił podejmowane dotychczas działania mające na celu powstanie kopalni miedzi w woj. lubuskim oraz poinformował o cofnięciu koncesji przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Następnie Przewodniczący OPZL poprosił o zabranie głosu Pana Wadima Tyszkiewicza, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zakończeniu dyskusji Zebranie Ogólne podjęło uchwałę dot. poparcia dla realizacji inwestycji dot. eksploatacji złóż rudy miedzi oraz zobowiązującej Zarząd OPZL do podjęcia działań interwencyjnych zmierzających do natychmiastowego uchylenia decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska cofającej koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą w obszarze Nowa Sól.

Po zakończeniu obrad formalnych i odśpiewaniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, Wicewojewoda Lubuski Pani Olimpia Tomczyk-Iwko odznaczyła Brązowym Krzyżem Zasługi Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej OPZL: Panią Bogumiłę Gramzę, Pana Wiesława Ocytko, Pana Przemysława Karwowskiego oraz Pana Ryszarda Wtorkowskiego. Po dokonaniu aktu dekoracji głos zabrała Pani Wicewojewoda, a następnie Pan Wiesław Ocytko oraz Pan Dariusz Lesicki, Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra. Odznaczenie Krzyżem Zasługi dopełniło Jubileuszowe uroczystości uhonorowania i podziękowania Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej OPZL dotychczasową ich działalność zarówno w Organizacji, jak i na rzecz rozwoju gospodarczego naszego regionu.

Po przerwie na lunch i rozmowy networkingowe przedstawiciele firm członkowskich OPZL oraz Goście wzięli udział w drugiej części wydarzenia – konferencji i debacie pt. „Finanse dla firm – profesjonalne wsparcie rozwoju biznesu”. Prelegenci reprezentujący Bank Gospodarstwa KrajowegoAgencję Rozwoju PrzemysłuPolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, przedstawili oferowane możliwości wsparcia dla firm oraz wyzwania, przed jakimi stoją obecnie przedsiębiorcy.

Dziękujemy za Państwa obecność w tym najważniejszym dla Organizacji wydarzeniu.

OPZL

Poprzedni artykuł

Trwa rekrutacja do V edycji programu Akademia Menadżera Innowacji

Czytaj więcej
Następny artykuł

Konkurs pn. Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Lubuskiego 2022

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl