Wypełnij formularz zgłoszeniowy w konkursie Biznes Wrażliwy Społecznie 2021!
Pokaż swoją praktykę i zainspiruj innych do pozytywnego działania!
KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE, edycja 2021:
I ETAP – zgłaszanie dobrych praktyk przez lubuskie firmy (17.06.2021 – 10.09.2021)
II ETAP – analiza formularzy przez Komisję Konkursową oraz wybór firm do II etapu konkursu  (wrzesień)
III ETAP – spotkania przedstawicieli Komisji Konkursowej z wybranymi firmami (wrzesień)
IV ETAP – wybór laureatów konkursu i Gala Finałowa (wrzesień)

 

Organizatorem i inicjatorem konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie” jest Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Do konkursu można się zgłaszać do 10.09.2021 r.

Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszenia, spółdzielniami socjalnymi) tworząc wspólną wartość. Wyszukujemy takie firmy, które robią coś więcej, które wiedzą, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie.

Fundacja na Rzecz Collegium Polonicom