Biznes

Co w „prawie piszczy”? Fundacja Rodzinna – czy warto o tym pomyśleć?

Co w „prawie piszczy”? Fundacja Rodzinna – czy warto o tym pomyśleć?

W prawie mają miejsce nieustanne zmiany. Dla nas prawników, niebagatelna zmiana następuje w przepisach procedury cywilnej. A co zmienia się dla przedsiębiorców? Warto pochylić się nad wprowadzonymi w dniu 22.05.2023 r. regulacjami dotyczącymi tzw. fundacji rodzinnej, dzięki której firmy rodzinne będą mogły wprowadzić mechanizmy zapewniające znaczącą dla nich stabilność w działalności po śmierci właściciela lub jego przejściu na emeryturę.

Podpisana w lutym br. ustawa wprowadza właśnie nowe w polskim prawodawstwie rozwiązania, jakie daje fundacja rodzinna. Jest to owoc wielu lat badania rozwiązań dla sukcesji rodzinnych firm. Według resortu rozwoju i technologii, który był współtwórcą nowych przepisów, ustawa umożliwi sukcesję firm, których założeniem jest budowa silnych rodzinnych marek oraz utrzymanie kapitału w rękach jednej rodziny lub ustalonego kręgu osób. Niewątpliwie celem powołania takich fundacji ma być zabezpieczenie finansowe rodzin, zaplanowanie zasad sukcesji w firmie, co ma wpływać korzystnie na ochronę przedsiębiorstwa przed podziałem i rozdrobnieniem majątku między osobami nie chcącymi de facto zajmować się rozwojem firmy albo takimi, którzy nie są kompetentni do takiego działania.

Nowe przepisy regulują kwestię dot. organizacji i funkcjonowania fundacji rodzinnej, w tym prawa i obowiązki fundatora oraz beneficjentów.

Zgodnie z przepisami fundatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekaże fundacji rodzinnej określone aktywa. Fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym osoby, których nie łączą więzy krwi. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana w akcie założycielskim lub testamencie, sporządzonym w formie aktu notarialnego.

Fundacja rodzinna będzie miała obowiązek spełniać świadczenia na rzecz beneficjenta, czyli przenosić na niego składniki majątkowe, w tym środki pieniężne, rzeczy lub prawa
albo oddać je beneficjentowi do korzystania zgodnie z wolą fundatora. Beneficjent będzie mógł także otrzymać składniki mienia fundacji po jej rozwiązaniu. Prawo przewiduje, że majątek fundacji rodzinnej, powstały na skutek wyposażenia jej przez fundatora, będzie stanowić fundusz założycielski, którego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą jedynie w ściśle określonym zakresie, obejmującym działalność polegającą m.in. na: najmie, dzierżawie lub udostępnianiu mienia do korzystania na innej podstawie, przystępowaniu i uczestnictwie w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze, udzielaniu wybranym podmiotom pożyczek.

Kto oglądał serial „Sukcjecja”, ten może pomyśleć, że to nie dla niego, że to dla wielkich firm. Ale to nie jest prawda, w szczególności kiedy uświadomimy sobie jakie problemy spotykają nie tylko rodzinę, ale także kontrahentów i pracowników, po śmierci głównego zarządzającego, której żaden z nas nie planuje ani nie jest w stanie przewidzieć.

Niewątpliwie sprawa ustanowienia takiej fundacji wiązać się będzie z pracą, rozmowami wśród najbliższych i konsultacjami z notariuszami czy prawnikami. Mimo to, warto podjąć ten temat, jeśli zastanawiamy się nad tym, co będzie z naszą firmą w przyszłości.

Anna Giercarz
Radca prawny, specjalistka w zakresie prawa
gospodarczego, handlowego, ochrony danych
osobowych. Wiedzę i bogate doświadczenie w obszarach prawnych
uzyskała w trakcie 17- letniej kariery prawniczej.
www.anna-giercarz.pl
Przyjazna Kancelaria Prawna

Poprzedni artykuł

Konferencja PIP – Kształtowanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, 12.09.2023 Zielona Góra

Czytaj więcej
Następny artykuł

Biznes przy Kawie

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl