Biznes

Lubuski Biznes ma POWER!

Lubuski Biznes ma POWER!

Projekt wystartował w styczniu 2021 r. i potrwa do czerwca 2023 r., jednak najistotniejsze założenia są już zrealizowane i można wyciągnąć pewne wnioski.
Głównym celem projektu było wsparcie osób młodych, do 30 r. życia, z województwa lubuskiego, w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. „Lubuski Biznes ma POWER!” miał minimalizować negatywne skutki pandemii COVID-19, dlatego grupą docelową były osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii.

Projekt zakładał kompleksowe wsparcie i przygotowanie uczestników do prowadzenia własnego biznesu. Zaczynając od wsparcia merytorycznego w postaci: cyklu szkoleń z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, spotkań z psychologiem, doradcą zawodowym i ekspertem dotacyjnym, który był wsparciem w przygotowaniu Biznesplanu. Po zakończeniu szkoleń, Uczestników czekał egzamin podsumowujący zdobytą wiedzę. Kolejnym krokiem było stworzenie dobrze rokującego Biznesplanu, który następnie był przedstawiany i broniony przez każdego Uczestnika podczas Komisji Oceny Biznesplanów.

Osoby, które otrzymały pozytywny wynik podczas wszystkich działań, otrzymywały wsparcie finansowe. Uczestnikom przysługiwała jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł oraz 6-miesięczne wsparcie pomostowe, przeznaczone na pokrycie bieżących i podstawowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 2600,00zł na miesiąc.

Rok 2021 i 2022 nie były łatwe dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonowali na rynku i z pewnością ten okres, stawiał też szereg wyzwań i barier dla osób, które dopiero planowały rozpocząć przygodę z własnym biznesem. Skutki pandemii Covid-19 kluczowo zmieniły gospodarkę i są odczuwalne dla firm po dzień dzisiejszy. Pojawiły się również inne, nowe wyzwania jak wprowadzenie Nowego Ładu, który wywoływał skrajne emocje oraz wzbudził ogólną atmosferę gospodarczego niepokoju i niepewności.

Zaczęto zadawać sobie pytanie, czy prowadzenie biznesu w Polsce dalej się opłaca ?Kolejne zmiany społeczno-ekonomiczne zapoczątkowała inwazja Rosji na Ukrainę. Podsumowując, lata 2020-2022 nie były łatwe dla polskich przedsiębiorców i mijały pod znakiem niepewności i nieustannych zmian.

Pomimo tych okoliczności, OPZL w ramach projektu zrekrutował 10 grup liczących łącznie 127 młodych osób, które były gotowe na założenie własnej firmy. To niezwykle optymistyczny akcent, iż zważając na sytuację społeczno-ekonomiczną, jednak duch przedsiębiorczości w regionie był cały czas obecny i okazało się nie brakowało osób chcących sprostać nowym wymaganiom rynku.

Zakładane w projekcie działalności odzwierciedlają tendencje rynku. Młodzi przedsiębiorcy cechują się dużą elastycznością i bardzo dobrze nadążają za współczesnymi wyzwaniami i trendami. Na 127 osób, przekrój branż jest bardzo szeroki. W obawie przed kolejnymi wybuchami pandemii czy innymi ograniczeniami dla firm, tradycyjne i powszechne branże były modyfikowane, powstawały również nowe, innowacyjne i niszowe pomysły. Dużym powodzeniem cieszyła się szeroko pojęta branża beauty, która od lat ma na rynku bardzo silną i stabilną pozycję. Odsetek biznesplanów obejmujących pomysły na salony fryzjerskie, barberskie, kosmetyczne czy bardziej specjalistyczne jak np. stylizacja brwi czy paznokci był bardzo wysoki. Znaczna część osób w założeniach swojego biznesu uwzględniała także usługi mobilne lub hybrydowe – z dojazdem do klienta. Ma to na celu ochronę biznesu podczas ewentualnych ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, ale także służy minimalizowaniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które w ostatnich latach ciągle rosną. W przypadku usług mobilnych odchodzą wysokie koszty wynajmu, utrzymania i eksploatacji pomieszczeń, które zgodnie z obecnymi prognozami mają stanowić jedne z największych kosztów prowadzenia biznesu. Podobnie wygląda sytuacja w branży gastronomicznej. Osoby marzące o prowadzeniu własnej restauracji, decydowały się na opcję typu: food-truck lub zakładały świadczenie usług z dowozem do klienta lub tylko z odbiorem własnym. Żaden z uczestników z branży gastronomicznej nie zdecydował się na stacjonarny lokal, otwarty dla klientów. Nie zabrakło również branż bardziej innowacyjnych, jak usługi IT, druk 3D, prace na wysokościach, sklepy online. Pomysły młodych przedsiębiorców zawierały także profesjonalny sklep dla gamer’ów, tworzenie gier komputerowych, usługi związane z dietetyką a nawet usługi groomerskie. W projekcie pojawiali się również wykwalifikowani branżowi fachowcy tacy jak: elektrycy, budowlańcy, mechanicy, lakiernicy czy stolarze. Przekrój branż i pomysłów był obszerny i różnorodny. Z pewnością można stwierdzić, że pomysły na biznesy były przemyślane i dostosowane do rynkowej sytuacji. Obserwujemy dalszy rozkwit usług w obszarze e-commerce, który w dzisiejszych czas wydaje się najbardziej bezpieczny i również najbardziej zyskowny. Rynki online tworzą nieograniczone rynki zbytu, często są odporne (lub bardziej odporne) na gwałtowne zmiany ekonomiczno-społeczne. Pomimo wyzwań, jakie są każdego dnia stawiane polskim przedsiębiorcom, młodym właścicielom firm nie brakuje nadziei, zapału i przemyślanych strategii rozwoju swojego biznesu. Cieszymy się, że dzięki naszemu projektowi, województwo lubuskie wzbogaciło się o 127 nowopowstałych firm, które są spełnieniem zawodowych ambicji młodych lubuszan i przyczyniają się do rozwoju potencjału gospodarczego naszego regionu.

Maciej Prządka

Poprzedni artykuł

Sekcja Turystyczna w OPZL – spotkanie założycielskie

Czytaj więcej
Następny artykuł

Jak zostać przedsiębiorcą czyli ABC płatnika składek

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl