Biznes

Jak zostać przedsiębiorcą czyli ABC płatnika składek

Jak zostać przedsiębiorcą czyli ABC płatnika składek

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą jest jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym. Działalność można podjąć tego samego dnia, w którym został złożony wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek jest jednocześnie zgłoszeniem płatnika w ZUS. Na jego podstawie ZUS sporządzi dokumenty takie jak zgłoszenie płatnika składek, informację o numerach rachunków bankowych oraz informację o adresach, pod którymi jest prowadzona działalność.

Osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą powinna zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Osoby, które mają w tym samym czasie więcej niż jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu, są ubezpieczone w KRUS bądź mają prawo do emerytury lub renty innej niż z tytułu niezdolności do pracy nie muszą zgłaszać się do ubezpieczeń społecznych.

Jako nowy przedsiębiorca sam możesz ustalić wysokość kwoty, od jakiej będziesz płacić składki w danym roku. Będzie ona zależna od podstawy wymiaru składek, nie może być jednak niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę ani wyższa niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Musisz jednak pamiętać, że decyzja o opłacaniu niższych składek ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń i zasiłków np. chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego.

Na początku swojej przygody z własną działalnością gospodarczą możesz skorzystać z ulgi na start. Zgłaszasz się wówczas tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko tę składkę opłacasz. Możesz korzystać z tego wsparcia przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Pamiętaj jednak, że brak składki na ubezpieczenia społeczne oznacza brak świadczeń (np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego), a czas korzystania z ulgi nie liczy się do przyszłej emerytury.

Możesz zgłosić do odpowiednich ubezpieczeń siebie oraz członków rodziny już podczas składania wniosku o wpis w CEIDG. Na tej podstawie ZUS sporządzi odpowiednie dokumenty.

Jeśli opłacasz składki sam za siebie musisz je rozliczyć i opłacić za każdy miesiąc, w którym byłeś zgłoszony do ubezpieczeń przez przynajmniej jeden dzień.

Wszystkie składki będziesz opłacać jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), który otrzymasz bezpośrednio po założeniu konta płatnika. Możesz też sprawdzić NRS w wyszukiwarce, która jest dostępna na stronie www.e skladka.pl, na swoim profilu na PUE ZUS i w programie Płatnik oraz w każdej placówce ZUS.

Agata Muchowska

-od 2016 r. regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego.
Wcześniej dziennikarka i publicystka.
Absolwentka filozofii.
Zainteresowana głównie zagadnieniami z zakresu filozofii społecznej
i solidaryzmu społecznego.

Poprzedni artykuł

Lubuski Biznes ma POWER!

Czytaj więcej
Następny artykuł

Spółka Zielona Góra Copper zachowa koncesję w Lubuskiem!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl