Biznes

Lubuski przemysł łapie zadyszkę

Lubuski przemysł łapie zadyszkę

W okresie styczeń – wrzesień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Jednocześnie zanotowano spadek przeciętnego zatrudnienia w przemyśle przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

W okresie styczeń – wrzesień 2023 r. produkcja sprzedana przemysłu w województwie lubuskim, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, wyniosła 42,4 mld zł (w cenach bieżących). Jej wartość, licząc w cenach stałych, była o 3,4% mniejsza niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy to notowano wzrost o 6,6%. W tym czasie produkcja sprzedana przetwórstwa przemysłowego, która stanowiła 94% (w cenach bieżących) produkcji sprzedanej przemysłu, wyniosła 39,8 mld zł i zmniejszyła się w skali roku o 4,1% (w cenach stałych).

Spadek sprzedaży zaobserwowano w 13 spośród 22 funkcjonujących w województwie lubuskim działów przetwórstwa przemysłowego. Niższą sprzedaż odnotowały m.in. przedsiębiorstwa związane z produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, mebli oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano natomiast m.in. w jednostkach zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń oraz firmach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy.
Lubuskie zajęło 11. miejsce w Polsce pod względem udziału w krajowych przychodach ze sprzedaży produkcji w przetwórstwie przemysłowym (2,6%).
Wydajność pracy w przetwórstwie przemysłowym mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego w okresie styczeń – wrzesień br. była o 0,9% (w cenach stałych) niższa niż przed rokiem. Jednocześnie, w omawianym okresie, zanotowano zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia o 3,2%, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,3%. Wynagrodzenie brutto w przetwórstwie przemysłowym wniosło 6719 zł i było wyższe o 2,6% od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie.

Koniunktura gospodarcza w przetwórstwie przemysłowym

W miesiącach od stycznia do października br. lubuscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oceniali koniunkturę gospodarczą negatywnie (z wyjątkiem marca i kwietnia br.) i zazwyczaj gorzej niż w analogicznym okresie ub. roku.

Przedsiębiorstwa sygnalizujące bariery w prowadzeniu działalności w październiku 2023 r. najczęściej wskazywały na trudności związane z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (48,3% przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, wobec 45,9% w analogicznym miesiącu ub. roku), niedoborem wykwalifikowanych pracowników (46,8% przedsiębiorstw, wobec 42,1% przed rokiem) oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (45,0%, wobec 66,1% przed rokiem). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedostatecznym popytem na rynku krajowym oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Spadło natomiast znaczenie barier związanych z niedoborem surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych) i niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej

Elwira Olczyk,
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Poprzedni artykuł

18 milionów na szkolnictwo zawodowe

Czytaj więcej
Następny artykuł

Most biznesowy pomiędzy Polską a Europą: Jolanta Żukowska i Connector Germany

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl