Pracodawcy

18 milionów na szkolnictwo zawodowe

18 milionów na szkolnictwo zawodowe

Dziś szkoły zawodowe w powiecie nowosolskim to zupełnie nowa jakość. Zainwestowaliśmy w młodzież, nauczycieli i doposażenie w bazę dydaktyczną. Na te działania przeznaczyliśmy ponad 18 mln złotych – mówi Waldemar Wrześniak, w rozmowie dla Biznesu Lubuskiego. Rozmawia Łukasz Rut.

Łukasz Rut: Geneza projektu. Skąd się wziął pomysł na takie ogromne przedsięwzięcie ?

Waldemar Wrześniak: Głównym założeniem było spełnienie oczekiwanych przez szkoły działań mających na celu stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, przeprowadzenie szkoleń, kursów, staży i praktyk dla uczniów i nauczycieli odpowiadających zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy. Prace nad projektem rozpoczęły się już w 2015 roku. Wspólnie z partnerami opracowaliśmy główne zadania projektu, które realizowane były od 01.07.2016 r. do 30.06.2022 r., a później ze względu m.in. na pandemie Covid -19 udało nam się wydłużyć termin do 30.09.2023 r. Wartość jaką mieliśmy do dyspozycji to kwota prawie 18 mln 100 tys zł.

Projekt skierowany był do wszystkich szkół zawodowych w województwie lubuskim. Czy był on odpowiedzią na potrzeby nowosolskich szkół?

Tak, projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie powiatu nowosolskiego. Kluczowym elementem była pogłębiona diagnoza potencjału szkół, która opisywała aktualny stan szkół zawodowych, wskazując jednocześnie na ich główne potrzeby w zakresie modernizacji istniejącej infrastruktury, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przez nauczycieli zawodu i uczniów. W trakcie realizacji projektu na potrzeby placówek reagowaliśmy na bieżąco, starając się o indywidualne podejście do każdego zapotrzebowania.

Jak projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie nowosolskim wpłynął na powiatową oświatę : działalność placówek, nauczycieli, uczniów, lokalny rynek?

Bardzo pozytywnie, myślę że mocno zmienił warunki w jakim kształcą się uczniowie a pracują nauczyciele. Stworzenie nowoczesnych sal do praktycznej nauki zawodu, wyposażenie w sprzęt i urządzenia zgodne ze standardami wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych, znacznie poprawiło skuteczność przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego. Nauczyciele zawodu zapoznali się z nowoczesnymi technologiami, metodami i sposobami produkcji, prowadzenia usług, wymaganiami stawianymi przed potencjalnymi pracownikami. Lokalny rynek otrzymał wsparcie w postaci ucznia, wyposażonego w umiejętności zdobyte na kursach, szkoleniach, czasami nawet z konkretnymi uprawnieniami. Dla firm to duże wsparcie i szansa pozyskania wykwalifikowanego pracownika.

Wg Pana najbardziej efektywne działanie/działania?

Najbardziej efektywne działania to te, które przyniosły uczniom konkretne umiejętności i uprawnienia. Uczeń wyposażony w uprawnienia spawalnicze, 1 kv, obsługa CNC, prawo jazdy czy wózek widłowy jest pożądany na rynku pracy. Dodatkowo staże i praktyki, gdzie 563 uczniów i 36 nauczycieli mogło wykorzystać wiedzę teoretyczną w warunkach pracy w danej firmie.

Oprócz działań standardowych zastosowaliście w swoich działaniach innowacyjne podejście projektowe?

Tak, naszą dewizą było efektywne wykorzystanie środków, które otrzymaliśmy. Z uwagi na długość trwania projektu zmieniały się potrzeby i podejście do działań projektowych. Zrealizowaliśmy 2254h matematyki zawodowej, 668h wsparcia psychologicznego dla uczniów. Przeprowadziliśmy specjalistyczne szkolenia w zakresie działań psychologiczno-pedagogicznych dla kadry pedagogicznej oraz warsztaty autoprezentacji, wystąpień publicznych i zajęcia z komunikacji, pracy w zespole dla prawie 400 uczniów.

Czy mamy perspektywę na kontynuację działań? Na co położony będzie nacisk?

Jak najbardziej, mamy nadzieję na kolejną edycję projektów wsparcia w zakresie szkolnictwa zawodowego. Wyciągniemy najlepsze doświadczenia i oprócz wsparcia w zakresie umiejętności twardych skupimy się na umiejętnościach miękkich, społecznych. Racjonalnie wykorzystamy każdą złotówkę, tak aby uczniowie, nauczyciele, przedsiębiorcy odczuli jej wartość.

Waldemar Wrześniak – w latach 2014-2018 Starosta Nowosolski,
od 2018 roku do teraz Wicestarosta Nowosolski, odpowiedzialny m.in.
za pozyskiwanie środków pomocowych, realizacje inwestycji, sprawy
budowlane i ochrony środowiska

 

Poprzedni artykuł

Możliwości finansowania firm

Czytaj więcej
Następny artykuł

Lubuski przemysł łapie zadyszkę

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl