Biznes

Lubuskie stawia na wodór

Lubuskie stawia na wodór

Wodór, to ogromna szansa na lepsze jutro w kontekście m.in. rozwoju gospodarczego w naszym transgranicznym regionie. Stąd pomysł na polsko-niemiecki projekt mający na celu stworzenie transgranicznej sieci wodorowej, umożliwiającej dwustronny, ukierunkowany transfer wiedzy i technologii w zakresie nowych (wodorowych) technologii i tym samym zwiększanie konkurencyjności gospodarki regionalnej i całego Euroregionu.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wspólnie z naszymi niemieckimi partnerami: CEBra – Centrum Technologii Energetycznych Brandenburgia e.V. oraz Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus zainicjowała transgraniczną współpracę partnerską w obszarze gospodarki wodorowej pomiędzy instytucjami publicznymi, naukowymi, lokalnymi klastrami oraz przedstawicielami gospodarki zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw w euroregionie Sprewa- Nysa-Bóbr.

Przed nami nieuniknione wyzwania zarówno w Polsce jak i w Niemczech w kontekście reformacji energetycznej. Dzięki tej rozszerzonej współpracy polscy i niemieccy partnerzy mogą wzajemnie się wspierać, wykorzystując swoje doświadczenia, idee i pomysły, w celu osiągnięcia efektów synergii – wyjaśnia prof. dr inż. Hans Joachim Krautz, pomysłodawca projektu z CEBra.

Współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń, wiedzy technologicznej oraz ukierunkowanie nauki i badań na nowe i zrównoważone technologie w decydujący sposób przyczynią się do postępu w zwiększaniu konkurencyjności gospodarki regionalnej i całego Euroregionu. Jednym z centralnych punktów technologicznych restrukturyzacji zaopatrzenia w energię, obok rozwoju odnawialnych źródeł energii, takich jak energetyka wiatrowa i fotowoltaika, jest przede wszystkim rozwój gospodarki wodorowej w Euroregionie. W przyszłości wykorzystanie wodoru nie będzie ograniczone tylko do energetyki, ale będzie zastosowane również w wielu innych dziedzinach gospodarki. Ponieważ gospodarka wodorowa opiera się na zupełnie nowych technologiach i elementach systemu, a doświadczenia w dziedzinie nauki czy biznesu są w tym obszarze niewielkie, dlatego temat wymiany doświadczeń i technologii jest tak istotny i ma nadrzędne znaczenie.

28 lutego odbył się w Zielonej Górze pierwszy warsztat otwierający projekt: „Zainicjowanie transgraniczej sieci wodorowej w regionie Sprewa -Nysa -Bóbr z uwzględnieniem regionu Nysa”. Podczas warsztatu została m.in. przedstawiona regionalna, łużycka profesjonalna sieć wodorowa „Durch2atmen”, która to jest wiodącym nośnikiem wiedzy i idei w dziedzinie tematyki wodorowej z licznymi kontaktami ze świata nauki i gospodarki na terenie Niemiec. Zaprezentowana została przez mgr Macieja Satorę, Fraunhofer IWU oraz Jens Krause, IHK Cottbus. Z kolei polska strona przedstawiła: Aktywności w dziedzinie wodoru w regionie – mgr inż. Radosław Grech, Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej, Lubuską Izbę Klastrów Energii – Sławomir Kowal, współzałożyciel ZKlastra, projekt 3W: woda-wodór-węgiel“ zaprezentowany przez dr inż. Piotra Ziembickiego z Instytutu Inżynierii Środowiska (Uniwersytet Zielonogórski). Pierwszy warsztat miał na celu wspólną wymianę zdań, zdefiniowanie dążeń i celów, jak również rozpoznanie potencjału każdego z partnerów.

Projekt promuje odchodzenie energetyki od źródeł kopalnych (węgiel) w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania nowych, zaawansowanych technologii energetycznych. Wodór ma kluczowe znaczenie w konwersji energetyki i zapewnia jej zrównoważony rozwój. Tworzenie transgranicznej sieci ma umożliwić dwustronny, ukierunkowany transfer wiedzy i technologii w zakresie nowych (wodorowych) technologii oraz rozwój ścisłej współpracy naukowej i gospodarczej. Kolejny warsztat odbędzie się już niebawem, tym razem po stronie niemieckiej.

Joanna Zielińska

Poprzedni artykuł

XI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Czytaj więcej
Następny artykuł

Rozwijaj się z funduszami europejskimi.

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl