Biznes

Niemal pół miliarda złotych z pomocy antykryzysowej trafiło do lubuskich przedsiębiorców

Niemal pół miliarda złotych z pomocy antykryzysowej trafiło do lubuskich przedsiębiorców

Do tej pory w ramach pomocy antykryzysowej do Lubuszan trafiło prawie pół miliarda złotych. Największym zainteresowaniem cieszyło się zwolnienie z opłacania składek. Kwota umorzeń wyniosła ponad 350 mln. zł.

O tym, że pomoc w ramach Tarcz Antykryzysowych przynosi widoczne efekty najlepiej świadczą liczby. W ciągu ostatniego roku, mimo obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa, liczba osób ubezpieczonych w naszym województwie nie dość, że nie zmalała to jeszcze wzrosła o ponad półtora tysiąca. Jest to w dużej mierze zasługa pomocy antykryzysowej oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach wsparcia zarówno lubuskich przedsiębiorców jak i pracowników, ZUS realizował takie zadania jak m.in. wypłata dodatku solidarnościowego dla osób, które w wyniku COVID 19 straciły pracę, zwolnienie z opłacania składek, wypłata świadczeń postojowych, realizacja płatności bonem turystycznym, wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego czy też szereg innych ulg jak np. odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie zaległości na raty bez opłaty prolongacyjnej.

Najbardziej popularną formą wsparcia wśród Lubuszan było i nadal jest zwolnienie z opłacania składek. Do tej pory oba lubuskie oddziały ZUS rozpatrzyły ponad 146 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek na łączną kwotę niemal 350 mln.

Kolejną formą, z której korzystają Lubuszanie jest świadczenie postojowe. Obecnie Oddziały ZUS w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze rozpatrzyły w sumie przeszło 84 tys. wniosków i wypłaciło ponad 143 mln zł. Łącznie więc, wsparcie z ZUS w regionie w ramach „Tarcz Antykryzysowych” przekroczyło 493 mln. zł.

W ramach dodatku solidarnościowego wypłacanego od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. osobom, które w wyniku COVID 19 straciły pracę, lubuski ZUS wypłacił niemal 7,5 mln zł. Pomoc otrzymało ponad 5,6 tys. Lubuszan. Olbrzymim wsparciem zarówno dla polskich rodzin jak i krajowej branży turystycznej okazał się Polski Bon Turystyczny. Za obsługę bonu oraz wypłaty odpowiada także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W naszym województwie do bonu turystycznego uprawnionych jest ponad 108 tys. osób a przeszło 33 tysiące z nich aktywowało już bon. Lubuszanie zrealizowali do tej pory płatność bonem na przeszło 7 mln zł. W naszym województwie funkcjonuje obecnie 177 podmiotów turystycznych, które realizują płatności bonem. Zrealizowali oni już 3 301 płatności na kwotę przeszło 2,2 mln zł.

Cały czas można strać się o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 8.0. Daje ona możliwość przedsiębiorcom z niemal 50. branż zwolnienia ze składek za styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. lub za luty 2021 r. oraz nawet trzykrotnego otrzymania świadczenia postojowego. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej określonej odpowiednim kodem PKD wymienionym w rozporządzeniu. O umorzenie składek za luty oraz świadczenie postojowe (maksymalnie trzy razy) będą mogli wnioskować między innymi przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki i fizjoterapeuci. Ze zwolnienia ze składek za grudzień i styczeń skorzystają taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport.

W myśl nowego rozporządzenia, przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie. Należy jednak pamiętać, że uwzględnia się świadczenia już pobrane. Wniosek o postojowe przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii.

Zwolnienie ze składek i postojowe obejmuje płatników zgłoszonych przed 1 listopada 2020 r., którzy 30 listopada 2020 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu. Decyduje wpis w rejestrze REGON na ten dzień. Wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, których przychód z działalności spadł o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku, albo też, co jest nowością, we wrześniu 2020 r.

Nowe rozporządzenie przesunęło termin złożenia wniosku o zwolnienie ze składek – RDZ-B7 o miesiąc, czyli do 30 kwietnia. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych (deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów) za objęty zwolnieniem okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca, chyba że jest zwolniony z takiego obowiązku.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

www.zus.pl

Poprzedni artykuł

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w 2021 roku. Zmiany w prawie pracy.

Czytaj więcej
Następny artykuł

Innowacje i ciągły rozwój, czyli o biznesie w branży IT

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl