Biznes

Nowa firma w dobie pandemii?

Nowa firma w dobie pandemii?

To możliwe, bo możesz liczyć na profesjonalne wsparcie. Joanna Zielińska, OPZL i Angelika Sznabel, firma Akapit o założeniach projektu: Lubuski Biznes ma POWER!

„Pokolenie Lockdown”

Za kryzys płacą młodzi. To oni najczęściej pozostają bez pracy. Jak pokazują dane GUS, bezrobocie wywołane pandemią koronawirusa dotknęło przede wszystkim osoby młode. Liczba bezrobotnych w wieku do 30 lat wzrosła aż o 23 proc. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadek w zatrudnieniu młodych jest kilkukrotnie głębszy niż wzrost bezrobocia, a kryzys wywołany pandemią COVID-19 może wychować „koronapokolenie”, które będzie odczuwało skutki obecnej sytuacji na rynku pracy przez całą karierę zawodową. W najgorszej sytuacji znajdują się osoby, które pracują na umowach cywilnoprawnych. To właśnie tych pracowników zwalnia się w pierwszej kolejności. Zaraz po nich wypowiedzenia dostają zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony.

„Młodzi ludzie najszybciej tracą pracę w dobie pandemii i są w ostatniej kolejności zatrudniani. Gdy zostają zwolnieni, nie szukają nowego zajęcia, popadają w zawodową bierność, znikają z rynku pracy”

To efekt kilku okoliczności w skali globalnej. Większość branż, które są zamykane w czasie lockdownu często dotyczą ludzi młodych. Gastronomia, hotelarstwo, turystyka, kultura czy imprezy masowe to branże, które z uwagi na ogromne restrykcje, w największym stopniu redukują zatrudnienie i nie generują nowych miejsc pracy. A właśnie w tych sektorach najczęściej można spotkać ludzi zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych z krótkim okresem wypowiedzenia lub w ogóle bez takiego okresu. Dzięki temu łatwiej ich zwolnić. Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska przestrzegała przed niebezpiecznym trendem wykluczania ludzi młodych z rynku pracy.

Własna firma szansą dla młodych

Czy w czasach, gdy niepewność dominuje na każdej płaszczyźnie naszego życia, rozsądne jest myślenie o własnym biznesie? Kryzys zmienia reguły gry na rynku. Dotychczasowi liderzy mogą utracić swoją pozycję konkurencyjną, a prawdziwymi zwycięzcami mogą stać się gracze, którzy szybko nauczyli się i przystosowali do nowych zasad. Jak wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), KRS i rejestru REGON w październiku 2020 r. powstało w Polsce prawie 31 tys. nowych firm. Zdecydowana większość z nich – aż 82 proc., to własna działalność gospodarcza. Jak widać dla jednych kryzys to zagrożenie, dla innych szansa – moment przebranżowienia i dostosowania do nowej rzeczywistości. Pandemia pokazała, że także w biznesie świat się nie zatrzymał, tylko zmienił. Nie można też zapominać, że epidemia nie ma wpływu na wszystkie branże. Jest wiele sektorów gospodarki, które wręcz zyskują na obecnej sytuacji. Nowe firmy mogą wykorzystać zachodzące przemiany, skok technologiczny i zagospodarować nowe nisze lub wypełnić już istniejące luki poprzez lepsze dopasowane do zmieniających się potrzeb rynkowych i zachowań konsumenckich. Kluczowa jest pomysłowość i umiejętność odnajdywania się w trudnych sytuacjach, a wiedzę można czerpać z rynku. Jeśli masz pomysł na biznes, niech pandemia nie będzie przeszkodą. Dlaczego? Przemawia za tym możliwość skorzystania z profesjonalnego wsparcia w założeniu i sfinansowaniu własnej działalności gospodarczej.

„Chociaż spowolnienie lub recesja stanowią poważny problem dla wielu firm, stwarzają też bezprecedensową szansę, którą można wykorzystać do zmiany pozycji na rynku”

Lubuski Biznes ma POWER! Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, ale jedną z głównych barier jest brak kapitału na zrealizowanie swojego pomysłu, zwróć uwagę na wsparcie finansowe, jakie możesz uzyskać w ramach projektu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i firmy Akapit z Żar – Lubuski Biznes ma POWER! Tym bardziej, że jest to dotacja bezzwrotna. Kto może ją otrzymać? Projekt skierowany jest do osób młodych, które mają pomysł na własny biznes: w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy tj. osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19, z województwa lubuskiego.

Ile wynosi dofinansowanie i jak je uzyskać?

W ramach projektu realizowane będą poniższe działania: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie wsparcie w zakresie przygotowania biznesplanu, na podstawie którego uczestnicy projektu będą prowadzić swoją firmę. Młodzi ludzie otrzymają wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050 zł, jak również wsparcie pomostowe na jej utrzymanie w okresie pierwszych 6 miesięcy działalności w wysokości do 2 600 zł miesięcznie. Aby przystąpić do projektu, należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć w konkursie ogłoszonym przez OPZL. Planowane są trzy nabory: marzec/kwiecień 2021, czerwiec 2021 oraz początek 2022 roku. Warunkiem rozliczenia dotacji będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Red

Poprzedni artykuł

JAK KORONAWIRUS ZMIENIŁ RYNEK PRACY?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Nowa epoka branży turystycznej w dobie światowej pandemii

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl