Biznes

Ponad 264 tys. zł wsparcia z ZUS dla Lubuszan w ramach Tarczy 5.0

Ponad 264 tys. zł wsparcia z ZUS dla Lubuszan w ramach Tarczy 5.0

Od 15 października do końca listopada w ramach Tarczy 5.0 (branżowej) przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą składać do ZUS wnioski o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień.

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Wynosi ono 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.: przewóz wycieczkowy i turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Dostaną je ci, którzy wcześniej otrzymali już co najmniej jedno „postojowe” (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia (2 080 zł albo 1 300 zł). Zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień przysługuje natomiast płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007). Do 27 października do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło 220 wniosków o zwolnienie ze składek. Kwota umorzonych składek wyniosła ponad 214 tys. zł. O świadczenie postojowe wnioskowało natomiast 57 lubuszan. Kwota wypłaconych „postojowych” to niemal 50 tys. zł.

Red.

Poprzedni artykuł

Tarcza Antykryzysowa w liczbach

Czytaj więcej
Następny artykuł

Jak chronić dane firmy podczas pracy zdalnej?

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl