Biznes

Tarcza Antykryzysowa w liczbach

Tarcza Antykryzysowa w liczbach

Do 30 października br. przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 1 815 wniosków do Wup-u w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Przedsiębiorstwa dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, wśród których jest uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy. Taka pomoc przysługiwała przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Do 30 października br. przedsiębiorcy z woj. lubuskiego złożyli łącznie 1 815 wniosków dot. świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego oraz świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy i 657 wniosków dot. świadczeń na pracowników nieobjętych przestojem i/lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

Poprawne wnioski opiewają na kwotę 241 099 699,15 zł (przestój ekonomiczny: 24 864 046,34 zł; obniżenie wymiaru czasu pracy: 151 340 912,63 zł, wnioski dot. świadczeń na pracowników nieobjętych przestojem i/lub obniżonym wymiarem czasu pracy: 64 894 740,18 zł). Do dnia 30 października wypłacono 222 887 558,19 zł (1621 przedsiębiorców). Ci przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia z FGŚP mogą złożyć wnioski o taką pomoc do WUP (wsparcie na okres 3 miesięcy), natomiast na chwilę obecną brak jest przepisów, które umożliwiłyby przedsiębiorcom, którzy skorzystali już ze wsparcia z FGŚP o ponowne wnioskowanie o pomoc finansową.

Red.

Do 30 października wypłacono 222 887 558,19 zł (dla 1621 przedsiębiorców)

Poprzedni artykuł

Co z tą gospodarką?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Ponad 264 tys. zł wsparcia z ZUS dla Lubuszan w ramach Tarczy 5.0

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl