Biznes

Spółka Komandytowa w 2023 r.

Spółka Komandytowa w 2023 r.

Spółka Komandytowa jeszcze niedawno, cieszyła się sporą popularnością. Dla kogo Spółka Komandytowa będzie odpowiednia w 2023 roku? Sylwia Śramkiewicz, właścicielka Biura Finansowo-Księgowego podpowiada kilka ważnych kwestii w aspekcie prowadzenia spółki komandytowej.

Spółka Komandytowa w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych jest spółką osobową. Aby ją założyć, potrzebne są dwa podmioty. Mogą to być osoby fizyczne lub spółki. Występują tu dwa rodzaje wspólników: komandytariusz i komplementariusz. Komandytariusz ma ograniczoną rolę sprowadzającą się właściwie, do wniesienia wkładu i oczekiwania na wypłatę zysku. Nie podejmuje on żadnych decyzji, a jego odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej, która nie musi być równa wniesionemu wkładowi. Za prowadzanie spraw Spółki Komandytowej, czyli zarządzanie odpowiada komplementariusz. Podejmuje on wszelkie decyzje, ale równocześnie to na nim spoczywa odpowiedzialność finansowa za zobowiązania spółki. Spółkę komandytową może oczywiście tworzyć więcej podmiotów. Zarówno komandytariuszy jak i komplementariuszy może być kilku. Podstawą jest jednak dwóch wspólników, jeden komandytariusz i jeden komplementariusz.

Spółka Komandytowa jeszcze niedawno, cieszyła się sporą popularnością. Była chętnie wybierana ponieważ nie dość, że zapewniała ograniczone ryzyko prowadzenia działalności, to jeszcze oferowała niskie – 19% opodatkowanie. Niestety w roku 2021 została opodatkowana podatkiem CIT co spowodowało, że przestała być podatkowo transparentna i dla wielu przedsiębiorców straciła na atrakcyjności. Jednak zmiany jakie wprowadził Nowy Ład spowodowały, że przy zachowaniu odpowiedniej struktury (większość zysku należy ulokować na poziomie komplementariusza), nadal może być bardzo korzystną formą prowadzenia działalności.

Dla kogo Spółka Komandytowa będzie odpowiednia w 2023 roku? Na pewno dla przedsięwzięć gospodarczych nieobarczonych dużym ryzykiem, ponieważ komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem. Jest również dobrym pomysłem w przypadku działalności z obrotem do 2 000 000,00 EUR rocznie, w których dochód jest w całości konsumowany przez wspólników, ale również w przypadku kiedy większość zysków przekazywana jest na inwestycje.

Co można zyskać wybierając tę formę prowadzenia działalności?
1. Zryczałtowaną składkę zdrowotną
2. Możliwość korzystania z Estońskiego CIT
3. Zaliczki bez limitu
4. Brak daniny solidarnościowej
5. Niski podatek dochodowy

Zryczałtowana składka zdrowotna
W roku 2022 dzięki zmianom wprowadzonym Nowym Ładem, składka zdrowotna stała się dodatkowym podatkiem, dla wielu przedsiębiorców bardzo dotkliwym, gdyż liczonym od dochodu. Wspólnicy spółek komandytowych nie muszą płacić składki zdrowotnej od osiągniętego przez tę spółkę dochodu. W ich przypadku podstawa wymiaru składki zdrowotnej nadal jest określona kwotowo i w roku 2023 wynosi 626,93 zł za miesiąc. Można więc osiągnąć dowolny dochód płacąc niewiele więcej niż 7 tysięcy składki zdrowotnej rocznie.

Możliwość korzystania z Estońskiego CIT
Nie ma przeszkód, żeby Spółka Komandytowa skorzystała z Estońskiego CIT. Warunkiem jest to, że jej wspólnicy są osobami fizycznymi.

Zaliczki bez limitu
Ponieważ w Kodeksie Spółek Handlowych nie poruszono kwestii pobierania zaliczek na poczet przewidywanego zysku Spółki Komandytowej, przyjmuje się, że zaliczki można wypłacać w sposób dowolny. Nie trzeba, tak jak w przypadku Spółki z o.o. spełniać określonych wymagań. Należy jedynie pamiętać, żeby nie pomniejszać zaliczek o podatek Spółki Komandytowej, gdyż organy podatkowe (odmienne stanowisko prezentują sądy administracyjne) stoją na stanowisku, że można to zrobić dopiero przy rozliczeniu rocznym. Płacimy zatem podwójny podatek, a nadpłatę odzyskujemy po zakończeniu roku podatkowego.

Brak daniny solidarnościowej
Kolejną zaletą w przypadku prowadzenia działalności w formie Spółki Komandytowej jest to, że nie ma obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej. Daninę jesteśmy zobowiązani opłacać gdy nasz dochód przekroczy 1 mln złotych. Wynosi ona 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Do tego limitu nie wlicza się wartości zysku wypłaconego przez spółkę komandytową.

Niski podatek
Spółka Komandytowa pomimo iż jest spółką osobową, od 2021 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), czyli jej dochód w zależności od wielkości Spółki opodatkowujemy stawką 9% lub 19%, a następnie wypłacając zysk Spółki Komandytowej, wspólnicy opodatkowują go 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W odróżnieniu jednak od zysków wypłacanych wspólnikom Spółki z o.o., komplementariusz ma prawo potrącić od kwoty swojego podatku, część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową co daje efektywne opodatkowanie na poziomie 17,3%. Dla przykładu. Załóżmy, że mamy dwie Spółki, Spółkę z o.o. i Spółkę Komandytową z dwoma udziałowcami (osoby fizyczne) posiadającymi udział w zysku na poziomie 90% i 10%. Komplementariusz w Spółce komandytowej posiada 90%, a komandytariusz 10% udziałów. Obie Spółki są dużymi podatnikami opodatkowanymi 19% podatkiem CIT. Uwzględniając prawo komplementariusza do pomniejszenia swojego podatku o podatek zapłacony przez Spółkę w wysokości przypadającej na jego udział, przykładowa sytuacja wygląda tak:

Nieco inaczej na gruncie ustawy o podatku dochodowym przedstawia się sytuacja komandytariusza. Nie może on dokonać podobnego odliczenia co komplementariusz, ale może korzystać ze zwolnienia w wysokości 50% przychodów z tytułu udziału w zysku Spółki Komandytowej, nie więcej niż 60 000 zł w danym roku.

Porównując efektywną stopę opodatkowania Spółki Komandytowej do innych form prowadzenia działalności kształtuje się to następująco:

  • Spółka Komandytowa i komandytowo-akcyjna –efektywna stopa opodatkowania komplementariusza wynosi 17,3% (przy CIT 9%) lub 19% (przy CIT 19%) plus ryczałtowa składka zdrowotna oraz składka społeczna,
  • Spółka z o.o. i Spółka akcyjna – 26,3% (przy 9% CIT) i 34,4% (dal 19% CIT),
  • Spółka z o.o. i Spółka akcyjna na estońskim CIT – efektywna stopa opodatkowania 20% (przy 9% CIT) lub 25% (przy 19% CIT),
  • Spółka jawna, spółka partnerska, spółka cywilna, jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowanych podatkiem liniowym – 23,9% (łącznie ze składką zdrowotną) plus składka społeczna oraz danina solidarnościowa (dochody powyżej 1 miliona zł).

Podsumowując. Spółka Komandytowa może być optymalną formą prowadzenia działalności w roku 2023.

Sylwia Śramkiewicz
Księgowa z wieloletnim doświadczeniem
w obsłudze podmiotów gospodarczych
różnych branż. Od 2010 właściciel Biura
Finansowo- Księgowego.

Poprzedni artykuł

Skutecznie do celu i satysfakcji biznesowej

Czytaj więcej
Następny artykuł

Wodorowa przyszłość

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl