Biznes

Spółka Zielona Góra Copper zachowa koncesję w Lubuskiem!

Spółka Zielona Góra Copper zachowa koncesję w Lubuskiem!

Z nowym rokiem przekazujemy dobre wieści dla naszego regionu. Spółka Zielona Góra Copper zachowa koncesję w Lubuskiem!

Decyzja o cofnięciu koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej na złoża rud miedzi i srebra w obszarze „Nowa Sól” została anulowana. Podziękowanie za podjęcie działań w tej sprawie otrzymał Janusz Jasiński, Przewodniczący OPZL, Jarosław Nieradka, Wiceprzewodniczący OPZL oraz Joanna Zielińska, Dyrektor Biura OPZL.

– Taka zmiana decyzji nie byłaby możliwa bez poparcia Przewodniczącego i Organizacji, życzliwego zainteresowania i działania, które spowodowało, że ta bezzasadna, godząca w nasze interesy, jak i rozwój województwa lubuskiego decyzja została cofnięta – pisze prof. Stanisław Speczik, dyrektor generalny spółki Miedzi Copper Corporation w piśmie do OPZL. Dodał, że wsparcie prac geologicznych na terenie regionu oraz bezpośrednie zaangażowanie w poparcie działań miedziowej spółki umożliwi kontynuację prac wiertniczych na początku 2023 r.

________________________________________

Przypominamy, że Walne Zebranie Ogólne Członków OPZL przyjęło podczas XXXI Zebrania Ogólnego Członków uchwałę zobowiązującą Zarząd OPZL do podjęcia działań interwencyjnych, zmierzających do natychmiastowego uchylenia decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska cofającej koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą w obszarze Nowa Sól. Efekty działań Zarządu widoczne są dzisiaj. Skutecznie wspieramy dalszy rozwój inwestycji.

Poprzedni artykuł

Jak zostać przedsiębiorcą czyli ABC płatnika składek

Czytaj więcej
Następny artykuł

OPEN EXPERT DAY: Fundusze Europejskie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl