Biznes

Zapraszamy na III turę warsztatów sieciujących!

Zapraszamy na III turę warsztatów sieciujących!

Serdecznie zapraszamy Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na badania, rozwój i innowacje w nowej perspektywie finansowej oraz zainteresowanych rozwojem branży w której funkcjonują na warsztaty sieciujące w ramach procesu wyznaczenia kluczowych obszarów badawczo-rozwojowych Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Będzie to też świetna okazja do poznania innych firm i instytucji oraz nawiązania współpracy.

Już 10 czerwca rozpoczyna się III tura warsztatów sieciujących:

  • 10 czerwca 2021 r. – Zielona gospodarka i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 17 czerwca 2021 r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 24 czerwca 2021 r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/hY8VDhFUPDZZwpE78

Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów , które będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety w zakresie Potrzeby w zakresie ochrony własności intelektualnej

Rosnące zainteresowanie oraz faktyczna potrzeba modernizacji i systematycznego wprowadzania innowacji wpływają na coraz większe zainteresowanie podmiotów gospodarczych zagadnieniami ochrony własności intelektualnej.

Mając na uwadze monitorowanie zjawisk związanych z kierunkami rozwoju innowacyjności oraz potrzeb przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona charakter poufny. Zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazywane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres:
innowacje@lubuskie.pl

link do ankiety:
https://forms.gle/C76XHzURcoRU3ZZL6

Poprzedni artykuł

Urząd Patentowy RP uruchamia nabór w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Czytaj więcej
Następny artykuł

Misja gospodarcza i udział w Światowej Wystawie EXPO w Dubaju

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl