Biznes

Urząd Patentowy RP uruchamia nabór w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy RP uruchamia nabór w ramach projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”

Urząd Patentowy RP ma przyjemność poinformować, że uruchomiono nabór dla przedsiębiorców do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie„, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W projekcie będzie można ubiegać się o dofinansowaną ze środków unijnych usługę, polegającą
na identyfikacji własności intelektualnej w firmie.

 Na czy polega ta usługa?
Wybrani przez Urząd Patentowy Wykonawcy spotkają się z przedsiębiorcą, pozyskają informacje o firmie, a następnie opracują raport zawierający rekomendacje „szyte na miarę” dotyczące ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie oraz wskażą korzyści, jakie dzięki tej ochronie można osiągnąć w rozwijaniu swojej działalności biznesowej.

    Kto może z niej skorzystać?
Z projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

  • należą do sektora MŚP, czyli są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem;
  • prowadzą działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS);
  • wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczą limitu tzw. pomocy de minimis;
  • zarejestrowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

    Dlaczego warto?
Przedsiębiorcy korzystający z naszej usługi zyskają wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. oraz jakie korzyści mogą czerpać z ochrony własności intelektualnej. Ponadto dowiedzą się, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną, a tym samym zyskają praktyczną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

    Jaki jest koszt usługi?
Koszt uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł), z czego dofinansowane ze środków unijnych jest aż 95% (w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.

Wszystkie informacje o korzyściach wynikających z tej usługi, a także warunkach, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie znajdą Państwo na stronie: msp.uprp.gov.pl

Zachęcamy do zarówno do złożenia wniosku o dofinansowanie jak i do rozpowszechnienia informacji o tej wyjątkowej usłudze w mediach społecznościowych i wśród zaprzyjaźnionych przedsiębiorców.

Poprzedni artykuł

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą otwarty!

Czytaj więcej
Następny artykuł

Zapraszamy na III turę warsztatów sieciujących!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl