Biznes

Zielonogórski uniwersytet dostrzega talenty

Zielonogórski uniwersytet dostrzega talenty

Z dniem 1 czerwca na Uniwersytecie Zielonogórskim na mocy uchwały nr 229 senatu UZ z dnia 26 maja 2021 powstało Centrum Liderów Biznesu (CLB). CLB zostało powołane w strukturze organizacyjnej pionu Prorektora ds. Współpracy z Gospodarką dr hab. Marii Mrówczyńskiej, prof. UZ. Do rozmowy o powstałym Centrum zaprosiliśmy Dyrektora Centrum Liderów Biznesu dr hab. Tatianę Ronginską.

 

OPZL: Pani Dyrektor, czym jest Centrum Liderów Biznesu?

Tatiana Ronginska: CLB jest inicjatywą integracji działań w dwóch kierunkach: świadczenia usług konsultingowych dla Liderów Biznesu oraz wczesnego odkrywania potencjału liderskiego wśród młodzieży. Nasze motto: Dostrzec talent – rozwinąć potencjał! Wydobyć światło!

 

Czy może Pani przybliżyć nam strukturę CLB?

CLB UZ składa się z trzech sekcji:
Sekcja 1 to Ośrodek Diagnostyki Psychologicznej potencjału kadrowego firm (ODP); Sekcja 2 to Szkoła Młodych Liderów (SML);
Natomiast tuż obok sekcji o charakterze społeczno-biznesowym w ramach naszego Centrum funkcjonuje również Ogólnouczelniane Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (OLAG).

 

Jaki jest cel działania tych sekcji?

Centrum Liderów Biznesu zostało powołane w celu:

  • świadczenia usług konsultingowych i coachingowych w zakresie psychologicznej diagnozy potencjału kadrowego, dostosowanej do indywidualnych potrzeb firm;
  • integracji twórczego potencjału młodzieży poprzez wczesne wyłonienie i wspieranie „elity intelektualnej” miasta Zielona Góra i regionu lubuskiego oraz przygotowanie młodzieży do pełnienia roli lidera w biznesie i różnych obszarach życia społecznego;
  • zbudowania Platformy Porozumienia Międzypokoleniowego w Biznesie poprzez proces transmisji międzypokoleniowej pomiędzy liderami pracującymi w biznesie a potencjalnymi młodymi liderami;
  • realizacji analiz i opracowań w ramach Ogólnouczelnianego Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych w tym planowania przestrzennego i urbanistyki, systemów informacji przestrzennej.

 

Pani Dyrektor, naszymi czytelnikami są przede wszystkim ludzie biznesu oraz osoby, które planują założyć swoje działalności gospodarcze. W jaki sposób może odnaleźć się w tym projekcie lubuski przedsiębiorca, w jaki sposób możecie zainteresować go Waszą ofertą?

Centrum Liderów Biznesu planuje szereg konkretnych działań dla przedsiębiorców:

  • kompleksową usługę konsultingową – w ramach Konsultacyjnej Strefy dla Biznesu (KSB) pracodawca otrzyma usługę związaną z diagnozą problemów firmy, a na jej podstawie zaproponujemy program naprawczy w formie działań szkoleniowych, dostosowanych dopotrzeb firmy;
  • przedsiębiorca uzyska wsparcie w sytuacjach trudnych, kiedy następuje spadek motywacji pracowników lub pojawiają się sytuacje kryzysowe w przestrzeni ich życia lub wtenczas, kiedy pracownik odchodzi na emeryturę;
  • przedsiębiorca będzie mógł uzyskać indywidualny plan rozwojowy, program rekrutacji sprofilowanej za pomocą dedykowanych narzędzi diagnostycznych, dostosowanych do stanowiska, zadań i charakteru pracy i branży;
  • proponujemy opracowanie układu wartości, które są kluczowym czynnikiem w budowaniu korzystnego klimatu organizacyjnego;
  • proponujemy programy szkoleniowe, które wzmacniają lojalne zachowania pracowników;
  • przedsiębiorca uzyska pomoc w zakresie ustalenia korzystnego dla zdrowia balansu pomiędzy życiem a pracą, co zwiększa komfort życia oraz wydolność pracownika;

Warto dodać, że Strefa Konsultacyjna Ośrodka Diagnostyki Psychologicznej CLB UZ bierze odpowiedzialność za jakość usług i gwarantuje „stały serwis informacyjno-wspierający”.

 

Dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Dyrektor CLB UZ
Tel. 601572501
e-mail: CLB@adm.uz.zgora.pl

 

Dr Artur Doliński
Zastępca Dyrektora ds. Projektów
CLB UZ
Tel. 531466999
e-mail: CLB@adm.uz.zgora.pl

 

Dr hab. inż. Anna BazanKrzywoszańska, prof. UZ
Kierownik Sekcji Ogólnouczelnianego
Laboratorium Analiz
Geoprzestrzennych CLB UZ
Tel. 505088444
e-mail: CLB-olag@admin.uz.zgora.pl

Red. 

Poprzedni artykuł

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na pytania przedsiębiorców

Czytaj więcej
Następny artykuł

Wschodnioniemieckie Forum Energetyczne w Lipsku

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl