Biznes

Wschodnioniemieckie Forum Energetyczne w Lipsku

Wschodnioniemieckie Forum Energetyczne w Lipsku

Największe forum ekspertów w zakresie transformacji energetycznej, uważane za największą fabrykę pomysłów, miało miejsce w Lipsku w dniach 22-23 września br. Do Lipska przyjechało wiele osób ze świata polityki, biznesu i nauki. Wiesław Ocytko, Wiceprzewodniczący Zarządu OPZL przybliża nam plany naszych niemieckich sąsiadów na ich energetyczną przyszłość.

Forum Energetyczne było niepowtarzalną okazją do omówienia wyzwań, które stoją przed Wschodnimi Niemcami w związku z transformacją energetyczną oraz polityką klimatyczną.

Po podpisaniu przez Niemcy umowy klimatycznej w Paryżu oraz przyjęciu przez Parlament Niemiecki polityki energetycznej, zgodnie z którą Niemcy postanowili zamknąć elektrownie atomowe do 2022 roku, a następnie stopniowo zamykać elektrownie węglowe do 2038 roku, u naszych sąsiadów pojawiły się bardzo duże wyzwania w zakresie restrukturyzacji gospodarki energetycznej.

Wyzwania te wydają się jeszcze bardziej, nasilać, ponieważ aspirujący do koalicji rządowej przedstawiciele partii Zieloni, nalegają na przyspieszenie tego procesu i wyłączenie wszystkich pozostałych elektrowni węglowych już w 2030 roku.

Podczas Forum odbyły się panele dyskusyjne oraz prezentacje, w których udział wzięli przedstawiciele ze świata polityki, gospodarki energetycznej, nauki oraz małych i średnich firm.

Pilna potrzeba wycofania węgla nie może prowadzić
do tego, że zostanie on zastąpiony ponownie atomem.
Koszty i ryzyko związane z wysoce niebezpieczną energią
jądrową zostaną przeniesione na wiele przyszłych
pokoleń. Nie możemy do tego dopuścić.
- Terry Rentke – posłanka partii Zielonych

Inwestowanie w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną jest obecnie najbardziej opłacalnym sposobem na osiągnięcie zrównoważonych dostaw energii, a jednocześnie naszą gwarancją zrównoważonej gospodarki.

Niemcy już obecnie produkują ponad 40% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale jak podkreśliła posłanka Zielonych, Terry Reintke, odpowiadając na pytanie, czy w związku z tym, że „niemiecki przemysł energetyczny zaczyna mieć problemy, czy zamykanie elektrowni jądrowych nie jest drogą donikąd?”, odpowiedziała: Pilna potrzeba wycofania węgla nie może prowadzić do tego, że zostanie on zastąpiony ponownie atomem. Koszty i ryzyko związane z wysoce niebezpieczną energią jądrową zostaną przeniesione na wiele przyszłych pokoleń. Nie możemy do tego dopuścić.

Ogólnie rzecz biorąc, budowa i eksploatacja elektrowni jądrowych opłaca się tylko dzięki miliardowym dotacjom państwowym i korzyściom zakłócającym konkurencję, wynikającym z traktatu Euratom.

UE jest bogata w czyste źródła energii. Cel, jakim jest zaopatrzenie Europy w 100% w energię odnawialną, jest możliwy do osiągnięcia. Inwestowanie w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną jest obecnie najbardziej opłacalnym sposobem na osiągnięcie zrównoważonych dostaw energii, a jednocześnie naszą gwarancją zrównoważonej gospodarki.

Nie tylko Terry Reintke opowiedziała się za kierunkiem inwestowania w energie odnawialną. Również Anja Siegesmund, Minister Ochrony Środowiska Landu Turyngia, podkreśliła, że Turyngia zamknęła ostatnią elektrownię węglową na początku lat 90-tych. A następnie dodała, że restrukturyzacja gospodarki energetycznej nie może się ograniczyć tylko do regionu węglowego, ale musi się rozciągnąć na całe Niemcy.

Również Turyngia potrzebuje środków unijnych i państwowych, żeby zainwestować w innowacyjne technologie oraz w rozbudowę technologii produkcji wodoru. W tym temacie nie ma pytania „albo, albo”, lecz chodzi o wspólną strategię dla udanej restrukturyzacji energetyki w Niemczech. Na koniec swojej wypowiedzi podkreśliła, że w całych Niemczech, w przemyśle węglowym jest zatrudnionych 20.000 pracowników, natomiast w samej Turyngii, w przemyśle związanym z odnawialnymi źródłami energii pracuje aktualnie już 60.000 pracowników.

Krytyczny głos w tej dyskusji zajął premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU), który powiedział, że po wyborach do parlamentu niemieckiego potrzebna będzie chwila prawdy. Wprawdzie nie podlega dyskusji, że potrzeba jest coraz więcej energii odnawialnej, ale czy to wystarczy, żeby zapewnić Niemcom bezpieczeństwo energetyczne, tego już nie jest pewien. Tak więc temat restrukturyzacji energetycznej, z niszowego projektu, urósł do ogólnonarodowego zadania.

Kolejni prelegenci, głównie z przemysłu, przedstawili konkretne projekty skupione na wykorzystaniu zielonego wodoru.

Hans-Joachim Polk, członek zarządu firmy Technik der VNG AG, omówił zrealizowany projekt „Energiepark Bad Lauchstädt”. W tym projekcie zbadano produkcję, składowanie, transport oraz ekonomiczne wykorzystanie zielonego wodoru w rzeczywistych warunkach produkcji przemysłowej. Ekologiczny wodór jest kluczowym nośnikiem energii dla pomyślnej realizacji transformacji energetycznej.

Wodór wytwarzany z odnawialnej energii elektrycznej za pomocą elektrolizy, jest przyjazny dla środowiska i łatwy do magazynowania. Może być wykorzystywany na wiele sposobów: do zaopatrywania w energię elektryczną lub cieplną, w mobilności, a nawet w przemyśle chemicznym. Zielony wodór może w ten sposób kompensować wahania pogodowe w produkcji energii słonecznej i wiatrowej oraz umożliwia przede wszystkim efektywne sprzężenie sektorowe, które można zastosować na terenie całych Niemiec.

Udane połączenie produkcji, transportu, magazynowania, wprowadzania do obrotu i wykorzystania zielonego wodoru uważa się tutaj za główny element bezpiecznego, zrównoważonego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię w przyszłości.

Bardzo ciekawą prezentację miał też przedstawiciel firmy Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, pan Dirk Hünlich, który omówił proces „strategicznego planowania infrastruktury gazowej”, a w szczególności zbudowanie wydajnej sieci transportu mieszanki gazu, a docelowo wodoru, w terminie do 2050 roku.

Wykonane studium potwierdziło, że Niemcy są gotowi na przyszłość.

W pierwszym etapie przez infrastrukturę gazową będzie transportowany w 100% gaz ziemny, w kolejnym etapie mieszanka około 20-30% wodoru (H2) i gazu ziemnego, a docelowo 100% wodoru (H2). Obecna sieć rozdzielcza, jest w 100% gotowa na transport wodoru (H2). Konieczne będzie jedynie dostosowanie urządzeń pomiarowych, których wymiana może nastąpić w ramach planowanych przeglądów. Ta sieć może być zaczątkiem europejskiej sieci do transportu wodoru.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę i nalegali na konieczność odbiurokratyzowania wydawania decyzji i zezwoleń, opracowania strategicznego planu działania, nie tylko dla Wschodnich Niemiec, lecz dla całych Niemiec, który zapewni przedsiębiorcom większe bezpieczeństwo przy podejmowaniu decyzji związanych z inwestowaniem w nowe przedsięwzięcia.

Zielony wodór może kompensować wahania pogodowe w produkcji energii słonecznej i wiatrowej oraz umożliwia przede wszystkim efektywne sprzężenie sektorowe, które można zastosować na terenie całych Niemiec.

W trakcie forum prezentacje mieli również przedstawiciele nauki oraz organizacji przedsiębiorców. Bardzo interesujące były też prezentacje start up’ów, działających w tematyce energii odnawialnej oraz technologii produkcji wodoru. Więcej informacji w powyższym temacie znajduje się na stronie: https://www.ostdeutschesenergieforum. de, 10. Ostdeutsches Energieforum (10-te Wschodnioniemieckie Forum Energetyczne).

mgr inż. Wiesław Ocytko
V-ce Przewodniczący OPZL
Właściciel firmy
Technik Transfer & Consulting

Poprzedni artykuł

Zielonogórski uniwersytet dostrzega talenty

Czytaj więcej
Następny artykuł

Wszystko po to, aby sprostać naturze

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl