Innowacje

Branża kosmiczna szansą dla lubuskich firm

Branża kosmiczna szansą dla lubuskich firm

Park Technologii Kosmicznych (PTK) to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który ma na celu m.in. inspirowanie lubuskich przedsiębiorców do kreowania nowych podmiotów gospodarczych. Inwestycja ta wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa do 2030 roku i jest ważnym elementem realizacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego.

W założeniach Park ma stać się wiodącym ośrodkiem przemysłowo-badawczym inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Będzie przystosowany do badań i montażu mniejszych satelitów, ważących maksymalnie 50-100 kg. Docelowo działalność PTK może wpłynąć korzystnie na rozwój nowych kompetencji lubuskich firm umożliwiających uczestnictwo w projektach agencji europejskich takich jak ESA, EUSPA czy też Komisji Europejskiej.

Park może liczyć na wsparcie samorządu. Jak wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak: chcemy, aby Park Technologii Kosmicznych był wiodącym ośrodkiem w zakresie inżynierii kosmicznej, satelitarnej, ale również innowacyjnego
przemysłu. Staramy się odczarować wskaźniki, które pokazywały region lubuski jako zacofany, gdzieś w ogonie. Dzisiaj już dokładnie wiemy, na podstawie raportu
o stanie województwa, że te wskaźniki są dla nas coraz lepsze. Zwłaszcza dzięki naszym przedsiębiorcom, innowacyjnym firmom, które w zakresie sprzedaży innowacyjnych produktów zajmują drugie miejsce w Polsce.

Liderem projektu PTK jest Województwo Lubuskie a partnerami Uniwersytet
Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz spółka Hertz System LTD. Zakończenie budowy Parku planowane jest na koniec maja, a oddanie do użytku w grudniu 2023 roku.

Co będzie się kryło w jego murach?

Siedziba Parku o powierzchni 4500m2 będzie mieściła siedem laboratoriów. Nad trzema opiekę merytoryczną będzie sprawował UZ. Są to laboratoria medycyny kosmicznej, inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych, a także centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz cywilnych systemów nawigacji satelitarnej. Pozostałe pracownie będą prowadzić badania w zakresie elektroniki satelitarnej i systemów FPGA, kryptografii i przeciwdziałania cyber zagrożeniom, systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji, a także integracji, testów systemów i podsystemów satelitarnych. W tej części znajdą się także pomieszczenia czystego montażu.

Zainteresowanie działalnością PTK wyrażają lubuskie firmy, a także wyspecjalizowane podmioty spoza naszego regionu. Jednym z utworzonych partnerstw w ramach Lubuskiego Forum Innowacji mającym generować innowacje jest partnerstwo w technologii kosmicznej, którego liderem jest spółka Hertz Systems Ltd. W planach jest przekształcenie ww. partnerstwa w klaster, który będzie w stanie prowadzić badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.

Obok lidera uczestniczą w nim inne lubuskie spółki m.in.: DTP, InfoTech, Percpetus. Pierwsza wprowadza na rynek rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji, Infotech oferuje przemysłowe technologie informatyczne i systemy pomiarowe, a Perceptus usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Grupa podmiotów biorących udział w rozwijającym się partnerstwie w województwie lubuskim może być znacznie liczniejsza i obejmować nie tylko branże IT. Technologia kosmiczna obejmuje szeroki wachlarz innych technologii.

Mocne branże jak metalowa i elektrotechniczna mogą zapewnić kolejnych partnerów biznesowych dla sektora kosmicznego. Jest szansa, że z tych branż wyłonią się lubuskie firmy, które zostaną wpisane do katalogu podmiotów polskiego sektora kosmicznego.

Arseniusz Woźny
Główny Specjalista ds. promocji przedsiębiorczości
i innowacji w Urzędzie Marszałkowskim; opracowuje
analizy i raporty nt. potencjału gospodarczego
województwa lubuskiego.

Poprzedni artykuł

Sekcja Turystyczna przy OPZL wystartowała

Czytaj więcej
Następny artykuł

Co w „prawie piszczy”?

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl