Pracodawcy

Kompetencje twarde czy miękkie?

Kompetencje twarde czy miękkie?

Zapraszam Państwa do lektury artykułów, w których podejmę tematy związane z kształceniem, dokształcaniem pracowników oraz pracowników młodocianych. Niejednokrotnie spotykam się ze zdaniem właścicieli firm, że nie warto, że zajmuje to wiele cennego czasu, że się nie opłaca inwestować w pracowników ze względu na ich dużą rotację. Zapewniam, że mogłabym zacytować jeszcze więcej takich wypowiedzi.

Pracodawcy coraz częściej przy rekrutacji skupiają swoją uwagę na kompetencjach miękkich kandydatów do pracy. Kompetencje miękkie i twarde to obecnie fundament udanej kariery zawodowej. Bez umiejętności specjalistycznych nie da się skutecznie wykonywać swoich codziennych obowiązków. Natomiast zdolności interpersonalne pozwalają na utrzymywanie pozytywnych relacji ze współpracownikami.

Przypomnijmy w tym miejscu definicję kompetencji twardych i miękkich.

Kompetencje twarde:
kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna z określonej dziedziny lub branży, a także wszelkie umiejętności praktyczne. Łatwo je ocenić, zweryfikować i zmierzyć. Do umiejętności twardych zalicza się np. znajomość języka obcego, obsługa programu Excel lub prawo jazdy kat. B.

Kompetencje miękkie:
kompetencje miękkie to z kolei dużo trudniejsze do zmierzenia zdolności związane z osobowością człowieka. Często dzieli się je na kompetencje osobiste (np. radzenie sobie ze stresem, zarządzanie swoim czasem, inteligencja emocjonalna) oraz umiejętności interpersonalne (np. zdolność perswazji, motywowania innych, umiejętności pracy zespołowej).

Kompetencje twarde są niezbędne, aby wykonywać dany zawód, jednak znacznie łatwiej je wytrenować. Z kolei kompetencje miękkie (w tym interpersonalne) wyćwiczyć jest znacznie trudniej — są jednak uniwersalne, przydają się w każdym zawodzie i generalnie ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Przykłady kompetencji miękkich (w tym interpersonalnych):
• radzenie sobie ze stresem i presją czasu
• organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem
• inteligencja emocjonalna
• asertywność
• kreatywność
• logiczne i analityczne myślenie
• wysoka kultura osobista
• chęć rozwoju
• radzenie sobie z krytyką
• skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań
• przystosowywanie się do zmieniającego się środowiska
• słowność, niezawodność i uczciwość
• pozytywne nastawienie
• zdolności przywódcze
• otwartość na nowe rozwiązania
• zaangażowanie
• aktywne słuchanie
• zdolności negocjacyjne
• umiejętność perswazji i wzbudzania motywacji do pracy
• umiejętność uczenia się
• praca w zespole

Oxbridge Academy zwraca uwagę, że obecnie umiejętności miękkie są ważne jak nigdy wcześniej. Przede wszystkim dlatego, że pracodawcy zauważyli, iż kompetencje twarde znaczą bardzo niewiele, jeśli nie są podparte zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi.

Autorzy analizy podkreślają, że współcześnie większość osób pracuje w dużych zespołach i muszą umieć się w nich odnaleźć. Dodatkowo klienci wymagają wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich i umiejętności interpersonalnych. Badanie sugeruje, że w niedalekiej przyszłości w związku z rozwojem sztucznej inteligencji oraz automatyzacją pracy umiejętności miękkie staną się absolutnie kluczowe.

Kwestii umiejętności miękkich w pracy przyjrzał się także Linkedin. Z przygotowanego przez serwis raportu wynika, że aż 92% rekruterów postrzega kompetencje miękkie jako równie ważne lub istotniejsze od umiejętności twardych.

A więc, które umiejętności miękkie są najważniejsze dla pracodawców? Serwis conovercompany.com wskazuje przede wszystkim na pozytywne nastawienie, zdolności komunikacyjne, planowanie i zorganizowanie, myślenie krytyczne, kompetencje interpersonalne i zespołowość.

Ponadto inni eksperci wskazują:
• elastyczność
• umiejętność rozwiązywania problemów
• akceptowanie opinii i konstruktywnej krytyki
• pewność siebie
• kreatywność
• umiejętność dostosowania się do sytuacji (np. w razie wystąpienia niespodziewanych okoliczności)
• zdolności przywódcze.

Obserwując rynek pracy oraz analizując dostępne badania można jednoznacznie podsumować, iż osoby z dobrymi kompetencjami miękkimi to najbardziej poszukiwani pracownicy na rynku pracy.

Tak naprawdę nie ma się co dziwić. Który z pracodawców nie marzy o stworzeniu zespołu w którego skład wchodzą ludzie umiejący znaleźć się w sytuacji problemowej, którzy są kreatywni, potrafią łączyć a nie dzielić, a ponadto wytwarzają wokół siebie atmosferę sprzyjającą twórczej pracy.

A więc krótkie podsumowanie. Drodzy Pracodawcy przy rekrutacji dobrze jest zwrócić uwagę na posiadane kompetencje miękkie kandydatów ubiegających się o pracę. Zespół z takimi umiejętnościami jest w obecnych czasach poszukiwany.

Mariola Kostrzewska

Poprzedni artykuł

Zostań swoim szefem! Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Czytaj więcej
Następny artykuł

Państwowa Inspekcja Pracy odpowiada na pytania przedsiębiorców

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl