Biznes

Zostań swoim szefem! Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Zostań swoim szefem! Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” to program, wdrożony na zlecenie MRPiPS. Jego cele to rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia.

W ramach Programu możesz dostać wsparcie na założenie działalności gospodarczej lub na stworzenie stanowiska pracy!

Warunki pożyczki na założenie działalności gospodarczej:

 • wartość pożyczki – do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 134 669,80 zł),
 • okres spłaty do 84 miesięcy,
 • karencja w spłacie rat kapitałowych – do 12 miesięcy,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Warunki pożyczki na utworzenie miejsca pracy

 • wartość pożyczki – do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia* za ostatni kwartał (IV kw. 2022 r. – do 40 400,94 zł),
 • okres spłaty do 36 miesięcy lub do czasu spłaty ostatniej raty w ramach pożyczki na założenie działalności gospodarczej,
 • stałe oprocentowanie w okresie kredytowania wynoszące 0,68% (1/10 stopy redyskonta weksli**) w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych oraz podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania i 1,7% (1/4 stopy redyskonta weksli**) dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
 • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
 • udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

Jeśli jesteś zainteresowany dowiedz się więcej ->  https://frw.pl/pozyczka-na-pierwszy-biznes/

Masz pytania? Skontaktuj się z:

Funduszem Regionu Wałbrzyskiego

Tel: +48 74 66 44 810

e-mail: pierwszybiznes@frw.pl

 

Poprzedni artykuł

Szansa na kolejne Bony na innowacje! – Ankieta

Czytaj więcej
Następny artykuł

Kompetencje twarde czy miękkie?

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl