Biznes Pracodawcy

Maseczki w pracy obowiązkowe. Nowe przepisy weszły w życie

Maseczki w pracy obowiązkowe. Nowe przepisy weszły w życie

Ważna zmiana w obowiązku noszenia maseczek. Dotknie wszystkich pracowników.

Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. Tak jak dotychczas, w miejscach ogólnodostępnych muszą to robić wszyscy, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach. Ważna zmiana dotyczy zakładów pracy. Tam wszyscy pracownicy będą musieli chodzić w maseczkach. Nowe obostrzenia nakazują bowiem zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Obowiązek jest niezależny od zasad zachowania dystansu.

Maseczka obowiązkowa w zakładzie pracy

Nowe obostrzenia wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 26 listopada ws. ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa. Od soboty 28 listopada nowe obowiązki dotyczą m.in. zakładów pracy. Nakazano w nich zasłanianie ust i nosa w pomieszczeniach, w których przebywa więcej niż jedna osoba. Nowe zasady mają obowiązywać do 27 grudnia 2020 roku. W praktyce oznacza to obowiązek noszenia maseczki dla wszystkich osób przebywających w zakładach pracy w momencie, kiedy w pomieszczeniu znajduje się więcej niż 1 osoba.

Od teraz w maseczce w biurze i firmowej kuchni czy kantynie

Nowy obowiązek dotyczy nie tylko biur i ogólnie zakładów pracy, ale także budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Wcześniejsza wersja rozporządzenia zakładała, że maskę musiały bezdyskusyjnie nosić tylko osoby wykonujące bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. Pracownicy w biurach mogli nie zasłaniać ust i nosa, powołując się na wyjątek związany z „wykonywaniem czynności służbowych”. Teraz nie będzie to już możliwe.

Oznacza to, że maseczkę trzeba będzie nosić nie tylko – jak w poprzedniej wersji – w przypadku bezpośredniego kontaktu z klientami, ale też w przestrzeni open space, nawet jeśli zachowany jest stosowny dystans, a także na stołówce.

UWAGA! Pracowniku, Pracodawco. Zmiana zapisów w ustawie z dnia 28 listopada 2020 dotycząca noszenia maseczek. 1 grudnia 2020 Rząd znowelizował przepisy dotyczące zasłaniania ust i nosa w pracy: od teraz to pracodawca decyduje o obowiązku noszenia maseczek przez pracowników, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż 1 osoba.

Red.

Poprzedni artykuł

Jak zacząć działać online, kiedy końca ograniczeń nie widać?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Tarcza PFR 2.0.

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl