Pracodawcy

Masz dług w ZUS? Możesz się od niego uwolnić!

Masz dług w ZUS? Możesz się od niego uwolnić!

Zadłużenie z tytułu składek jest niewątpliwie poważnym problem dla przedsiębiorcy. Wśród płatników, którzy odprowadzają składki do zielonogórskiego oddziału ZUS jest przeszło 18 tys. dłużników. Warto pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje różne formy spłaty zobowiązań, takie jak np. rozłożenie zaległości na raty. Wystarczy odwiedzić ZUS i porozmawiać z doradcą ds. ulg i umorzeń, który pomoże w wypełnieniu dokumentów.

Problemy finansowe mogą dotknąć każdego płatnika składek. Wystarczy zła decyzja biznesowa czy choroba. Utrata płynności finansowej może zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa. Dlatego też, już przy pierwszych jej oznakach warto udać się do ZUS i wspólnie z doradcą ds. ulg i umorzeń poszukać optymalnego rozwiązania.

 

Spłacaj zadłużenie w ratach

Liczba umów ratalnych zawartych pomiędzy ZUS a dłużnikami stale rośnie. Rozłożenie należności z tytułu składek na raty pozwala na ich uregulowanie w uzgodnionym, dłuższym czasie. O taką ulgę w spłacie mogą ubiegać się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy czy członkowie zarządów spółek. Uldze podlegają składki na wszystkie fundusze, w pełnej kwocie, niezależnie od tego czy była to część finansowana przez płatnika czy ubezpieczonego.

Warunki spłaty określane są w umowie i uzależnione od środków jakie zobowiązany może przeznaczyć na spłatę długu.

Rozłożenie zadłużenia na raty niesie za sobą wiele korzyści. Taka umowa pozwala przedsiębiorcy na uporządkowanie jego sytuacji. Jeżeli terminowo spłaca kolejne raty i reguluje bieżące składki, może otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, potrzebne np. do udziału w przetargach. Po podpisaniu umowy, ZUS nie podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzoną egzekucję uchyla.

Od składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek, a w ich miejsce pobiera się natomiast opłatę prolongacyjną. Wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty można składać: elektronicznie, pisemnie, bądź ustnie – do protokołu. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku ustala się zawsze indywidualnie i jest on zależny od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że udzielona ulga może stanowić pomoc publiczną.

 

Skorzystaj z pomocy doradcy do spraw ulg i umorzeń

Klienci ZUS, mogą skorzystać z pomocy doradców ds. ulg i umorzeń. Ich zadaniem jest wskazanie najdogodniejszego sposobu uregulowania zadłużenia, a także zapewnienie pomocy w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Doradcy przyjmują osoby, które prowadzą jednoosobową działalność, a także spółki i duże przedsiębiorstwa. Pomagają wyjść z kłopotów również fundacjom, stowarzyszeniom czy klubom sportowym. O pomoc zwracają się zarówno czynni przedsiębiorcy, jak też i tacy, którzy już jej nie prowadzą, ale mają długi z wcześniejszych lat, czy też spadkobiercy dłużników.

Z indywidualnej pomocy mogą skorzystać nie tylko klienci, którzy mają problemy finansowe. O poradę można poprosić zawsze, gdy pojawią się bieżące problemy z opłaceniem składek. Można wówczas wystąpić o odroczenie terminu płatności składek. Niektórzy potrzebują takiej pomocy tylko w jednym miesiącu, inni na dłużej.

 

Agata Muchowska
Od 2016 r. regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego.

Kontakt do doradców ds. ulg i u morzeń:
Zielona Góra
68 329 44 61,  68 329 43 86 oraz  68 329 43 87
Gorzów Wlkp. 95 739 53 79,  95 739 53 54

Poprzedni artykuł

Co w „prawie piszczy” w 2022 r.

Czytaj więcej
Następny artykuł

Nowa era gospodarki – Jak się odnajdzie w niej lubuski przemysł?

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl