Przedsiębiorczość

Co w „prawie piszczy” w 2022 r.

Co w „prawie piszczy” w 2022 r.

Mija kolejny miesiąc funkcjonowania w Polskim Ładzie, odmienionym już chyba przez wszystkie możliwe przypadki. Zatem czas zwrócić uwagę na kolejne wyzwania. Prawodawca nie zapomina o nas i nie pozwala na odrobinę wytchnienia w 2022 r.

Pamiętajcie o sygnalistach

Cóż z tego, że do 17 grudnia 2021 r. racjonalny ustawodawca miał czas na implementację dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, czyli dot. sygnalistów. Prace trwają. A co w tej sytuacji powinni zrobić przedsiębiorcy? Odpowiedź jest jedna. Firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników oraz podmioty publiczne powinny zawczasu wprowadzić rozwiązania dla pracowników zgłaszających naruszenia prawa, ponieważ po podpisaniu ustawy (co może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie), będziemy mieli tylko 14 dni na przygotowanie się do reguł związanych z sygnalistami. Z naszego doświadczenia wynika, że ilość aspektów do poruszenia i uzgodnienia w firmie może potrwać dużo dłużej.

Co z umowami o pracę na czas określony?

Kwestie sygnalistów to nie jedyna kwestia do rozważenia w 2022 r. Przepisy unijne wymogą na nas (obecnie nie wiadomo kiedy projekt nowelizacji Kodeksu pracy zostanie uchwalony), by rozwiązanie umowy o pracę na czas określony zostało uzasadnione. Warto pamiętać o tej zmianie, by przed złożeniem oświadczenia pracownikowi, sprawdzić jakie przepisy w danym okresie są obowiązujące i czy już będzie potrzeba umotywowania przyczyny zwolnienia. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy wbrew przepisom pracowniczym, może nas drogo kosztować.

A teraz coś o zarządzających…

Ci, którzy zarządzają spółkami kapitałowymi niech przygotują się do zmian Kodeksu spółek handlowych. 9 lutego 2022 r. Sejm przyjął w II. czytaniu projekt nowelizacji. Istnieje szansa, że część zmian będzie obowiązywała już od marca / kwietnia br. Celem ustawodawcy jest m.in. (oczywiście nie sposób opisać wszystkich propozycji – dokonałam wyboru najciekawszych z nich):

  • sprecyzowanie zasad funkcjonowania zarządu (członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki, a zakaz ujawniania tajemnic spółki będzie go wiązał także po wygaśnięciu mandatu);
  • zwiększenie nadzoru rad nadzorczych, co w znacznym stopniu będzie wiązać się z odpowiedzialnością, głównie zarządu, zagrożeniem karą grzywny w wysokości od 20 000 do 50 000 złotych albo karą ograniczenia wolności, w przypadku szeroko rozumianego braku współpracy z radą przy czynność sprawdzania działalności i/lub finansów spółki;
  • ustalenie reguł działania tzw. „grupy spółek” – czyli zasad kierownictwa nad spółkami zależnymi przez spółkę dominującą (m.in. poprzez regulację zasad dawania wiążących poleceń spółki dominującej względem spółki zależnej i skutków takich poleceń, zasad zmian umów spółek zależnych etc.).

Może część rozwiązań będzie zasadnych, wartych, a czasem koniecznych do wprowadzenia do Waszych statutów, ale przede wszystkim wymagających zapoznania się z nakładanymi na spółki i jej organy zobowiązaniami oraz nowymi regułami.

Podsumowanie

Wycinka zmian legislacyjnych wymagałoby zdecydowanie obszernego komentarza, lecz w skrócie można uznać tylko to, że czeka nas dużo pracy i sprawdzania tego, co w „prawie piszczy”.

 

Anna Giercarz
Radca prawny, specjalistka w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, ochrony danych osobowych. Wiedzę i bogate doświadczenie w obszarach prawnych uzyskała w trakcie 17- letniej kariery prawniczej.
Więcej informacji uzyskają Państwo na:
www.annagiercarz.pl
Facebook Przyjazna Kancelaria Prawna

Poprzedni artykuł

Sposób na Polski Ład: spółka komandytowo-akcyjna

Czytaj więcej
Następny artykuł

Masz dług w ZUS? Możesz się od niego uwolnić!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl