Pracodawcy

Trudne czasy dla budownictwa w województwie lubuskim?

Trudne czasy dla budownictwa  w województwie lubuskim?

W pierwszej połowie 2023 r. zrealizowana na terenie województwa lubuskiego produkcja sprzedana budownictwa rosła, osiągając największy wzrost w styczniu (o ponad 84%). W drugim półroczu natomiast sytuacja branży budowlanej się pogorszyła, notowano wówczas głównie spadki produkcji sprzedanej, w tym największy w październiku (o niemal 39%). Mimo to, cały 2023 r. zakończył się ponad 3% wzrostem produkcji sprzedanej budownictwa w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając wartość przekraczającą 4,0 mld zł.

Dynamika produkcji sprzedanej budownictwa (ceny bieżące, analogiczny okres ubiegłego roku =100)

W tym czasie produkcja budowlano-montażowa (stanowiąca blisko 36% produkcji sprzedanej budownictwa), zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane, które zatrudniają powyżej 9 osób, zmniejszyła się o ponad 18% i wyniosła ok. 1,4 mld zł. Spadek produkcji był szczególnie widoczny w jednostkach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków (o ponad 50%), ale także w firmach, które wykonują roboty specjalistyczne budowlane, m.in. rozbiórkę i burzenie obiektów budowlanych, różnego rodzaju instalacje,
tynkowanie, malowanie czy tapetowanie. Jedynie jednostki skupiające się na budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, tj. m.in. dróg kolejowych, mostów, autostrad, itp. odnotowały prawie 12% wzrost produkcji.

W strukturze produkcji budowlano-montażowej (według klasyfikacji obiektów budowlanych) w 2023 r. zmniejszył się udział m.in. budynków mieszkalnych, przemysłowych i magazynowych oraz budynków handlowo-usługowych. Z kolei zwiększył się udział m.in. autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych oraz budowli wodnych.

Wydajność pracy w budownictwie, mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, wzrosła o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie, w omawianym okresie, zanotowano zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia o ponad 7%, przy wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o ok. 17%. Wynagrodzenie brutto w budownictwie wyniosło 6586 zł i było nieco niższe (o 0,6%) od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w województwie.

Według danych ze stycznia br. produkcja sprzedana budownictwa zmniejszyła o ok. 20% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku, natomiast produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o blisko 16%.

Koniunktura gospodarcza w budownictwie

W województwie lubuskim w 2023 r. koniunktura w budownictwie była nadal gorsza niż w latach poprzedzających pandemię. Przedsiębiorcy prowadzący
działalność w zakresie budownictwa niezmiennie oceniali koniunkturę gospodarczą negatywnie. Podmioty, które sygnalizowały trudności w prowadzeniu działalności, podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej wskazywały na bariery związane z wysokimi kosztami zatrudnienia, kosztami materiałów oraz niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej. Ogólny klimat koniunktury w budownictwie nie zmienił się również w pierwszych miesiącach 2024 r.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie

Elwira Olczyk
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Poprzedni artykuł

Jak wykorzystać potencjał polskich przedsiębiorców?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Spotkanie informacyjne PIP – Zmiany w prawie pracy. Legalność zatrudnienia cudzoziemców.

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl