Przedsiębiorczość

Strategia rozwoju firm MŚP w oparciu o wartości

Strategia rozwoju firm MŚP w oparciu o wartości

Jeżeli jesteś szczęśliwym i spełnionym przedsiębiorcą, którego firma z pasją pracuje każdego dnia, to czytanie tego artykułu może Ci się nie przydać. Ale, jeżeli szukasz odpowiedzi na pytanie, jak dojść do takiego stanu, to opisane poniżej cechy przywództwa opartego na wartościach mogą być przydatną wskazówką dla ciebie. W artykule tym opisuję uważaną obecnie na świecie, za najskuteczniejszą metodę zarządzania i strategicznego rozwoju firm i karier.

Droga do spełnienia i satysfakcji

Szczęście człowieka określa to, czy ma możliwość decydowania o tym, co jest dla niego ważne i czy może postępować w zgodzie z tym. Za pasję i satysfakcję odpowiada kroczenie drogą do wymarzonego celu/ wizji. Spełnienie pojawia się wówczas, kiedy realizujemy sens swojego istnienia. Świadome zastosowanie tych zasad tworzy strategię rozwoju firmy i kariery.

W tym celu musimy określić, kim jesteśmy (wartości), po co istniejemy (misja) i dokąd zmierzamy (wizja).

Zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz dzielenie się nimi z całym zespołem, jest przeznaczeniem innowacyjnych, kreatywnych i ambitnych organizacji. Uzyskują one wzmocnienie zaangażowania, odpowiedzialności i chęci lepszej współpracy wśród wszystkich pracowników. Realizowane na co dzień, stanowią esencję kultury organizacyjnej, wpływają na świadome i nieświadome zachowania oraz kreują pożądane nawyki.

Wartości i zachowania w firmie

Wartości są naszymi najbardziej naturalnymi i skutecznymi wewnętrznymi motywatorami. Firmy kierujące się wartościami przodują na rynku w dłuższej perspektywie. Co więcej cieszą się małą rotacją kadr, wysokim zaangażowaniem oraz zadowoleniem pracowników, a ich działalność przynosi korzyści społeczeństwu.

Naturalnym jest, że liderzy odwołują się do własnych wartości przy definiowaniu misji, wizji czy podejmowaniu codziennych decyzji. Należy jednak zadbać o to, aby wartości były znane i wyrażane przez wszystkich pracowników w firmie czy organizacji. W tym celu należy zdefiniować pożądane zachowania i nawyki dla pracowników na wszystkich stanowiskach.

Po co Misja?

Ja rozumiem misję jako cel istnienia, powód, dla którego firma istnieje. Do prawidłowego określenia Misji niezbędne jest uprzednie zdefiniowanie kluczowych wartości organizacji.

Dlaczego Misja jest taka ważna w życiu i pracy każdego z nas? W praktyce wskazuje bowiem pracownikom, partnerom i społeczeństwu sens istnienia firmy i to na czym koncentruje się działalność biznesowa, aby być użytecznym dla odbiorców i społeczeństwa. Pomaga w podejmowaniu decyzji. Umożliwia odczuwanie pasji i radości. Zwiększa zaangażowanie oraz efektywność pracowników.

Czym jest Wizja?

Wizję postrzegam jako miejsce w przyszłości, które określa rezultat naszych działań. Znając wartości i misję, możemy precyzyjnie określić to miejsce i drogę do niego.

Wizja z definicji musi być atrakcyjna dla wszystkich pracowników, aby świadomie i z chęcią podejmowali wysiłek każdego dnia. Dobrze zdefiniowana wizja jest niczym obraz, który możemy „namalować” w głowie rozmówcy jednym zdaniem. Oczywiście sztuka ta nie jest łatwa, ale warta wysiłku, gdyż dobra wizja pozwala określić cele dla organizacji i dla każdego z pracowników, zarówno jakościowe i ilościowe. Umożliwia określenie niezbędnych zasobów do osiągnięcia wizji, w tym kompetencji, technologii, inwestycji, strategii marketingowej etc.

W trudnych czasach i przy ciągłych zmianach, zdefiniowanie i realizowanie misji, wizji i wartości staje się działaniem strategicznym, aby nie zgubić drogi. W przypadkach, w których nie są one jasne i poprawnie zdefiniowane, kurs będzie niekonsekwentny i nierzadko kończy się w najgorszy, możliwy sposób: zniknięcie biznesu lub utrata sensu życia.

Podczas wieloletniej praktyki zauważyłem, że wiele firm nie realizuje swojej misji, wizji i wartości, bądź tak naprawdę nigdy nie mieli ich zdefiniowanych.

A czy Ty w swojej firmie określiłeś Misję, Wizję i pożądane zachowania wynikające z Wartości?

 

Grzegorz Żołędziewski

konsultant biznesowy, ekspert w dziedzinie przywództwa
i strategii rozwoju firm w oparciu o wartości.
Wiedzę i bogate doświadczenie w tym obszarze uzyskał biorąc udział
w zarządzaniu znanymi, międzynarodowymi firmami
przez okres ponad 20 lat.

Poprzedni artykuł

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych – zasada biznesowej oceny sytuacji

Czytaj więcej
Następny artykuł

Będzie się działo, czyli uczymy się przez całe życie

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl