Przedsiębiorczość

Ważny termin! Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ważny termin! Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2022 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzi płatnik oraz jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Zobacz, co to oznacza.

Każda osoba prowadząca działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono potrzebne, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku. Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, jeżeli w 2022 roku w jego przypadku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – podatek według skali,
  • zasady ogólne – podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie roczne należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku:

  • w ZUS DRA (blok XII), w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli opłacane są składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Trzeba to zrobić do 22 maja 2023 roku.

Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA będą obowiązywały od 1 maja 2023 r., czyli począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za kwiecień.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba, że są zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika składek na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Należy go sprawdzić i podpisać oraz wysłać do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłata trafi na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2022 roku należy złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumenty korygujące wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok można złożyć:

  • najpóźniej do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty,
  • do 30 czerwca 2023 roku, jeśli nie jest składany wniosek o zwrot nadpłat

Agata Muchowska
Od 2016 r. regionalna rzeczniczka prasowa
ZUS województwa lubuskiego. Wcześniej
dziennikarka i publicystka. Absolwentka filozofii.
Zainteresowana głównie zagadnieniami z zakresu
filozofii społecznej i solidaryzmu społecznego.

Poprzedni artykuł

Wizytę studyjną w przedsiębiorstwach sektora energetycznego Cottbus i okolic ( 9-10 maja 2023 )

Czytaj więcej
Następny artykuł

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl