Prawo pracy w okresie COVID-19 Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy

Prawo pracy w okresie COVID-19  Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy

Termin: 11 maja godzina 10.00-13.00

Miejsce: Szkolenie online

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line z EKSPERTAMI PIP,

w zakresie: Prawo pracy w okresie COVID-19  Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy

Termin: 11 maja 2021

Szkolenie on-line (aplikacja Microsoft Teams)

Liczba miejsc: 20

Ilość miejsc ograniczona. Dlatego zachęcamy do szybkiej decyzji, a także poinformowania OPZL, jeżeli nie będą Państwo mogli wziąć udziału w szkoleniu, aby dać możliwość kolejnej osobie z listy rezerwowej. W przypadku dużego zainteresowania postaramy się powtórzyć szkolenie.

Deklarację udziału w spotkaniu prosimy przesłać w mailu na biuro@opzl.pl

W zgłoszeniu prosimy aby podali Państwo:

  1. temat szkolenia „Prawo pracy w okresie COVID-19”,
  2. adres e-mail (na który wyślemy link do aplikacji Microsoft Teams),
  3. imię i nazwisko uczestnika
  4. numer telefonu do kontaktu

Program szkolenia:

10:00 – 11:00 Łukasz Szpilski, specjalista „Prawo pracy w okresie COVID-19” (omówienie wybranych zagadnień uregulowanych w ustawie z dnia 2.03.2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tj. praca zdalna; szkolenia bhp; badania lekarskie; wykonywanie pracy podczas kwarantanny, czy izolacji w warunkach domowych; udzielanie urlopu wypoczynkowego
w tym okresie; ograniczenie możliwości uznania za doręczone pism nieodebranych
w okresie stanu epidemii; udzielanie zaległych urlopów wypoczynkowych; wysokość odpraw, odszkodowań lub innego świadczenia pieniężnego; obowiązywanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy; zmiany w zasadach funkcjonowania zfśs; ponadto: nowe wykroczenia w Kodeksie pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika)

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:30 (z przerwą 12:00 – 12:15) Roman Burghardt, st. inspektor pracy – gł. specjalista „Zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy” (wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy: obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikające z ogólnych przepisów prawa pracy oraz regulaminu pracy obowiązującego w danej jednostce organizacyjnej, regulacje prawne dotyczące epidemii wirusa SARS-Cov-2; przeciwdziałanie zakażeniu COVID-19 w zakładzie;  dobór środków ochrony przed SARS-CoV-2; ocena ryzyka zawodowego i wynikające z niej środki organizacyjne i techniczne w zakresie ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem)

 

 

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl