Biznes

Webinar: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji

Webinar: Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji

Termin: 1 marca 2022 r., w godz. 10:00-12:00

Miejsce: online

Pod koniec 2021 r. zostały opublikowane istotne zmiany w przepisach regulujących warunki udzielania zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).

PSI staje się z jednej strony jeszcze bardziej atrakcyjną zachętą dla inwestycji w Polsce, ale z drugiej strony pojawiają się także dodatkowe ograniczenia i przeszkody w jej stosowaniu, nie tylko ze względu na rozporządzenie nowelizujące, ale także w związku z przepisami Polskiego Ładu.

 

W związku z tym zapraszamy na webinar organizowany przez Kancelarię Dentons oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, pt. „Nowe zasady ubiegania się o pomoc publiczną w Polskiej Strefie Inwestycji”.

Webinarium odbędzie się 1 marca 2022 r., w godzinach 10:00-12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji TUTAJ

Zakres tematyczny:

Podczas spotkania eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią zmiany w zasadach ubiegania się o decyzje o wsparciu, w tym nowy zakres informacji wymaganych we wniosku o wsparcie, a także:

 1. Istotną zmianę reguł wsparcia dla dużych przedsiębiorców w województwie wielkopolskim,
 2. Zniesienie 30% marginesu elastyczności w zakresie wydatków kwalifikowanych – skutki i sposoby podejścia do problemu
 3. Nowe reguły wsparcia w zakresie reinwestycji oraz pomocy dla średnich przedsiębiorców,
 4. Istotne nowości w zakresie wsparcia dla nowoczesnych usług dla biznesu oraz działalności badawczo-rozwojowej
 5. Modyfikację listy i treści kryteriów jakościowych, w tym omówienie nowych kryteriów – wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, tworzenia powiązań regionalnych, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii
 6. Kontrowersje wokół kwalifikowalności kosztów najmu, dzierżawy i leasingu
 7. Dostosowanie zasad wsparcia do nowej mapy pomocy regionalnej
 8. Zmiany dotyczące wsparcia wokół miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 9. Podejście „projektowe” vs. podejście tradycyjne w rozliczaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (w związku z Polskim Ładem, praktyką fiskalną oraz bieżącym orzecznictwem).

Webinarium poprowadzą:

 • dr Michał Bernat, managing counsel, radca prawny i doradca podatkowy w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons oraz lider w praktyce pomocy publicznej kancelarii, od dwudziestu lat specjalizujący się w obsłudze inwestycji produkcyjnych, łańcuchów logistycznych, działalności R&D i centrów usług lokowanych w Polsce, w zachętach podatkowych oraz w pomocy publicznej, uprzednio także w ramach kancelarii prawnej w Brukseli, w Komisji Europejskiej oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularnie reprezentujący przedsiębiorców w procesach aplikacyjnych, w tym także w postępowaniach przed polskimi sądami oraz Komisją dotyczących opodatkowania oraz pomocy publicznej dla inwestycji.
 • Aleksandra Siemieniec, associate w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie pomocy publicznej, w szczególności w kwestiach związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz Polską Strefą Inwestycji, zachętami inwestycyjnymi, ulgami podatkowymi (ulga B+R, IP Box) oraz funduszami unijnymi. Razem z zespołem realizuje projekty związane z wdrażaniem w spółkach mechanizmów finansowania inwestycji i ulg na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii i innych. Posiada doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym w świetle przepisów o pomocy publicznej.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.dentons.com/pl/about-dentons/news-events-and-awards/events/2022/march/1/tax-poland-webinar-kssse-polish-investment-zone

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt Iryną Svitelską, Marketing & BD Manager, Dentons: iryna.svitelska@dentons.com

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl