Magazyn Biznes Lubuski

Biznes Lubuski to bezpłatny magazyn gospodarczy o ściśle określonej grupie docelowej. Trafia bezpośrednio na biurka szefów lubuskich przedsiębiorstw, samorządów oraz do instytucji otoczenia biznesu. Ze względu na tak prestiżowych odbiorców jego priorytetem jest wysoka jakość techniczna i merytoryczna. Przy tworzeniu eksperckich artykułów OPZL współpracuje z przedstawicielami firm członkowskich OPZL, regionalnych i krajowych instytucji publicznych oraz partnerami zewnętrznymi.

 

Magazyn Biznes Lubuski nr 45

Magazyn Biznes Lubuski nr 45

Czerwiec 2020

Pobierz

Poznaj naszych
Ekspertów

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl