Biznes

Zaproszenie polskich przedsiębiorców do kooperacji

Zaproszenie polskich przedsiębiorców do kooperacji

Łużycka sieć Wodorowa DurcH2atmen, branżowa sieć przedsiębiorstw MinGenTec oraz CEBra e.V (Centrum Technologii Energetycznych Brandenburg) zapraszają polskie firmy do kooperacji.

W dniu 4 listopada 2015 roku weszło w życie „Porozumienie paryskie”, które zostało ratyfikowane 5 października 2015 roku. Na tej podstawie państwa Unii Europejskiej postanowiły, że UE podejmie działania, dzięki którym do 2050 r. jako pierwsza na świecie gospodarka i pierwsze na świecie społeczeństwo stanie się neutralna klimatycznie. Głównym celem tego porozumienia jest zmniejszenie emisji CO2 oraz przewodzenie globalnemu przejściu na czystą energię. Sygnatariusze tego porozumienia podkreślili, jak ważna jest ścisła współpraca UE z partnerami międzynarodowymi, która dowodzi solidarności z przyszłymi pokoleniami i odpowiedzialności za losy całej planety.

Zgodnie z wymogami porozumienia przed końcem 2020 r, UE przedstawiła długofalową strategię redukcji emisji i zaktualizowane plany klimatyczne. Zobowiązała się w nich, że do 2030 r. ograniczy unijne emisje o co najmniej 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Niemcy, po podpisaniu umowy klimatycznej w Paryżu oraz przyjęciu przez Parlament Niemiecki polityki energetycznej, postanowiły zamknąć elektrownie atomowe do 2022 roku, a następnie stopniowo zamykać elektrownie węglowe do 2038 roku. Ta decyzja miała
największe konsekwencje dla Landów Brandenburgi i Saksonii. To na tym obszarze znajdują się największe kopalnie węgla brunatnego oraz największe elektrownie na węgiel brunatny. Dlatego Parlament Niemiecki, w dniu 8 sierpnia 2020 roku, podjął ustawę o Strukturalnym Wsparciu Rejonu Węglowego kwotą 14 miliardów EUR, w okresie do roku 2038.

Z tej kwoty, około 10 miliardów EUR przypada na, sąsiadujący z naszym krajem, rejon Łużyc. Wsparcie zostanie przeznaczone na infrastrukturę, komunikację, rozwój regionalny, cyfryzację, infrastrukturę do badań, innowacji i transferu technologii, a także ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Poza wsparciem z budżetu centralnego, uruchomiono również wsparcie z budżetu poszczególnych „Landów” oraz ze środków Unii Europejskiej.

fot. Aleksander Knapczyk

Niemcy już obecnie produkują ponad 40% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale w związku z zawirowaniami na rynku dostaw gazu ziemnego pojawiły się nowe wyzwania. Dlatego Niemcy mocno postawiły na rozwój technologii wytwarzania, magazynowania i transportu wodoru z odnawialnej energii elektrycznej, a także na rozwój elektromobilności. Udane połączenie produkcji, transportu, magazynowania, wprowadzania do obrotu i wykorzystania zielonego wodoru uważa się za główny element bezpiecznego, zrównoważonego i ekonomicznego zaopatrzenia w energię w przyszłości.

Do wspierania tych inwestycji powstały, z inicjatywy Izby Handlowo Przemysłowej Cottbus oraz Niemieckich Organizacji Pracodawców, stowarzyszenia takie jak Branżowa Sieć Przedsiębiorstw „MinGenTec” oraz Łużycka sieć Wodorowa „DurcH2atmen”.

OPZL wspólnie z IHK Cottbus zorganizowała w ostatnich miesiącach spotkania dla polskich przedsiębiorców z tymi organizacjami, żeby przybliżyć projekty realizowane u naszych sąsiadów oraz umożliwić polskim firmom nawiązanie kooperacji w realizowanych tam projektach i inwestycjach.

Na spotkaniu w Goerlitz, zorganizowanym przez Branżową Sieć Przedsiębiorstw „MinGenTec”, została zaprezentowana ponadregionalna kooperacja między Brandenburgią, Saksonią, Polską i Czechami. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiły aktualnie realizowane projekty, między innymi: projekty na terenie Parku Przemysłowego Schwarze Pumpe w technologie wodorowe, inwestycja kanadyjskiej firmy Rock Tech w Guben – która docelowo będzie produkować 0,5 miliona baterii litowych do samochodów elektrycznych, inwestycja firmy BASF Schwarzheide w wysokości 500 milionów EUR w materiały do baterii elektrycznych, inwestycja DZA (Niemieckie Centrum Astrofizyki) – na którą przewidziano 1,7 miliarda EUR w ciągu 8 lat.

fot.OPZL

Mottem kolejnego spotkania zorganizowanego w Zielonej Górze, w którym wziął udział Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciuszonek, było zainicjowanie transgranicznej sieci wodorowej w regionie Sprewa-Nysa-Bóbr. To spotkanie zainicjowała organizacja CEBra e.V, a partnerami byli IHK Cottbus oraz OPZL. Najpierw przedstawiciel Instytutu Frauenhofer IWU, pan Maciej Satora, przedstawił Łużycką Sieć Wodorową DurcH2atmen, do której aktualnie należy już ponad 100 członków z obszarów gospodarki, nauki i polityki. W ramach tej sieci realizowanych jest obecnie ponad 40 inwestycji na terenie Łużyc. Sieć wspiera wszystkie przedsiębiorstwa i samorządy, które wdrażają i rozwijają projekty wodorowe oraz elektromobilności na obszarze Łużyc. Aktualnie najwięcej inwestycji jest realizowanych w Cottbus, Schwarze Pumpe oraz Goerlitz. Kolejne prezentacje mieli dr inż. Piotr Ziembicki z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego „3W: woda-wodór-węgiel”, następnie mgr inż. Radosław Grech z Centrum Energetyki Odnawialnej „Aktywności w dziedzinie wodoru w województwie lubuskim”, oraz Sławomir Kowal – „Idea powstania Lubuskiej Izby Klastrów Energii”.

Po tych prezentacjach omawiano pierwsze pomysły transgranicznej współpracy w dziedzinie wodoru oraz perspektywy rozwoju sieci wodorowej. Przewodniczący OPZL, Janusz Jasiński, zaproponował podpisanie wspólnego porozumienia w zakresie powołania transgranicznej sieci wodorowej. Ustalono, że ten temat będzie kontynuowany na kolejnych dwóch spotkaniach, zaplanowanych w ramach projektu.

mgr inż. Wiesław Ocytko
V-ce Przewodniczący OPZL, Właściciel firmy
Technik Transfer & Consulting , tel. 662 256 778

INFO

https://www.mingentec.com
(Sieć MinGenTec – rozległa sieć branżowa przedsiębiorstw działających w łańcuchu tworzenia wartości i renomowanych instytutów badawczych, reprezentuje połączone kompetencje łużyckiego przemysłu energetycznego i środowiska naukowego).

https://www.cottbus.ihk.de/wasserstoffnetzwerk-lausitz-durchatmen.html
(Łużycka Sieć Wodorowa)

Poprzedni artykuł

„Biznes przy kawie” – weź udział w spotkaniu przedsiębiorczych kobiet – 17 maja, godz. 11:00 Nowa Sól

Czytaj więcej
Następny artykuł

XI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl