Innowacje

Szansa na kolejne Bony na innowacje! – Ankieta

Szansa na kolejne Bony na innowacje! – Ankieta

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zachęca do wypełnienia poniższej ankiety!

OPZL w ramach nowego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego FEWL 2021-2027 przygotowuje projekt, który w przypadku pozytywnej oceny, pozwoli lubuskim firmom po raz piąty sięgnąć po Bony na innowacje.

Wsparcie będą mogły otrzymać MŚP, które chcą zweryfikować:

💡    koncepcję nowych rozwiązań i/lub,

💡    koncepcję nowych technologii i/lub,

💡    koncepcję nowego produktu/nowej usługi,

💡    i/lub chcą ulepszyć już istniejące,

a jednocześnie nie posiadają odpowiednich własnych zasobów (technicznych, ludzkich, know how) aby samodzielnie przeprowadzić niezbędne prace badawczo-rozwojowe (B+R).

Usługi B+R dla przedsiębiorstw będą mogły świadczyć podmioty posiadające akredytację na poziomie krajowym.

Oczekiwanymi efektami prac powinny być innowacyjne rozwiązania, a następnie ich wdrożenie lub komercjalizacja. Dzięki nim firma powinna zwiększyć swoją konkurencyjność.

Maksymalna kwota wsparcia jednego Bonu to 200 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych usługi.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddhzyhiE-WfQZ70HSUFsuWZyglMSabWoBMXLSjXhPlKJHrfw/viewform

Dzięki temu poznamy Państwa potrzeby, co pozwoli na dopasowanie do nich założeń
kolejnej edycji projektu Bony na innowacje.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Poźniak – Z-ca dyrektora, tel. 607 803 399,
e-mail a.pozniak@opzl.pl

Poprzedni artykuł

RównoWaga w pracy. Konkurs na prokobiecą firmę roku

Czytaj więcej
Następny artykuł

Zostań swoim szefem! Program Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl