Pracodawcy

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim

Czy praktyczne formy kształcenia są dziś potrzebne? Odpowiedzi można znaleźć w wynikach i efektach jakie udało się osiągnąć dzięki między innymi realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”.

W latach 2017-2022 w powiecie wschowskim został zrealizowany projekt „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w powiecie wschowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach projektu zostały zrealizowane m.in. zadania związane z doradztwem zawodowym, kursami zawodowymi, szkoleniami specjalistycznymi, studiami podyplomowymi a także praktyki i staże zawodowe.

Projekt był realizowany w partnerstwie, a jego Liderem był Powiat Wschowski. Partnerami projektu były: Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Każdy z wyżej wymienionych partnerów był odpowiedzialny za realizację określonych zadań przewidzianych w projekcie.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej realizowała zadania związane z organizacją, realizacją i rozliczeniem praktyk i staży uczniów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych we Wschowie. Na terenie powiatu wschowskiego zrealizowaliśmy 179 staży uczniowskich i 8 nauczycielskich. Staże odbywały się w firmach z najbliższego otoczenia, w branży zgodnej z kierunkiem nauczania danego ucznia.

Co organizowane staże dały ich uczestnikom?

Staże odbywały się w czasie wolnym ucznia, dzięki temu nie kolidowały z zajęciami i obowiązkami szkolnymi. Organizowane staże dały uczniom możliwość poznania środowiska pracy od strony praktycznej. Uczniowie w czasie staży uczyli się i zarabiali, bowiem za staż trwający 150 godzin otrzymywali stypendium stażowe w kwocie 1500 zł.

Czy to były jedyne korzyści dla ucznia z udziału w stażu?

Otóż nie. Poza oczywiście wiedzą i stypendium stażowym, otrzymali informacje dotyczące możliwości rozwoju, zgodnych z ich predyspozycjami, bądź wskazówki dotyczące umiejętności czy wiedzy które należy poprawić, uzupełnić. Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzymywał Raport z realizacji stażu, w którym zamieszczana była m.in. opinia Opiekuna ucznia wyznaczonego przez przedsiębiorstwo w trakcie stażu. W opiniach była zawarta charakterystyka uczestnika stażu pod kątem odbywanego stażu. Bardzo często w opiniach tych znajdowały się wskazówki dotyczące predyspozycji danego ucznia, do wykonywania pracy w danym zawodzie, bądź posiadanych kompetencji, umiejętności w określonej dziedzinie, wskazując możliwości dalszego kształcenia i podjęcia zatrudnienia. Niejednokrotnie w opiniach znajdowały się deklaracje przedsiębiorstw o podjęciu współpracy z danym uczniem po zakończeniu przez niego kształcenia.

fot. Beata Przybylska

Czy staże i praktyki cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów i przedsiębiorstw?

Tak, cieszyły się i cieszą się nadal zainteresowaniem. Ze strony uczniów ze względu na możliwość otrzymania stypendium stażowego i możliwość poznania wyuczonego zawodu od strony praktycznej, natomiast ze strony przedsiębiorców ze względu na możliwość poznania być może swoich przyszłych pracowników. Praktyki i staże nadal cieszą się zainteresowaniem mimo, że projekt zakończył się już prawie 1,5 roku temu. Do dnia dzisiejszego zgłaszają się do Oddziału OPZL we Wschowie firmy zainteresowane przyjęciem Uczniów na staż, a także rodzice uczniów uczestniczących w projekcie, chcących, aby ich młodsze dzieci także wzięły udział w podobnych stażach.

Jako osoba bezpośrednio zaangażowana w organizację i realizację staży i praktyk w powiecie wschowskim, widzę ogromną potrzebę i korzyści płynące z realizacji tych zadań.

Kierownik Oddziału OPZL we Wschowie
Beata Przybylska

fot. Beata Przybylska
Poprzedni artykuł

Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie żarskim

Czytaj więcej
Następny artykuł

Możliwości finansowania firm

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl