Pracodawcy

Umiejętności tworzą możliwości – WUP rusza z nowym projektem

Umiejętności tworzą możliwości – WUP rusza z nowym projektem

Dopasowanie kształcenia zawodowego do rynku pracy oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie w województwie lubuskim  poprzez stworzenie zaplecza instytucjonalnego na rzecz koordynacji edukacji zawodowej i uczenia się przez całe życie – oto założenia projektu. A co konkretnie kryje się pod nimi?

Szereg działań, takich jak festiwale zawodów, targi edukacyjne, konkursy branżowe, warsztaty z obsługi różnych narzędzi i systemów wsparcia, konferencje, seminaria, wizyty studyjne, kampanie informacyjne dotyczące nowych zawodów i kierunków w ofercie szkół i uczelni, wsparcie nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa branżowego, budowanie sieci współpracy, edukacja – biznes, rozwój pozaszkolnych form edukacji w środowiskach lokalnych, koordynacja działań w zakresie doradztwa zawodowego w regionach dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych. Działania mają na celu wsparcie polityki edukacyjnej w naszym województwie  oraz  promowanie nowoczesnego kształcenia w zawodach, przygotowującego do wymogów rynku pracy z uwzględnieniem nowych technologii oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Celem głównym projektu jest stworzenie w naszym województwie systemu koordynacji działań ukierunkowanych na  wzmocnienie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Powyższa koordynacja oznacza uporządkowanie współpracy różnych podmiotów i utworzenie takiego mechanizmu wzajemnego informowania i reagowania, aby usprawnić proces nabywania odpowiednich  kwalifikacji i umiejętności.

Pierwszym wydarzeniem, które – można powiedzieć – otworzyło projekt była Konferencja zorganizowana 15 listopada 2023 r. w Zielonej Górze pod nazwą: Zawody przyszłości i nowoczesne kształcenie branżowe z zastosowaniem sztucznej inteligencji i umiejętności cyfrowych. Konferencja była dedykowana  przedstawicielom szkół podstawowych, branżowych, technicznych i placówek edukacyjnych, w tym dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, doradcom zawodowym, osobom z branży career design oraz przedstawicielom organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne. Frekwencja pokazała, że poruszane tematy cieszą się dużym zainteresowaniem i są bardzo ważne z punktu widzenia edukacyjnego i  zawodowego. Mówiono o  korzyściach, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji i szkoleniach zawodowych,  co to są umiejętności przyszłości i jakie powstają zawody przyszłości, np. w związku  z transformacją energetyczną. Poruszono również kwestie związane ze zmianami na rynku pracy, zarówno w przypadku pracownika, jak i pracodawcy oraz przedstawiono możliwości zastosowania sztucznej inteligencji na przykładzie funkcjonowania systemu DRIM, opartego na rozpoznawaniu obrazów. Duże zainteresowanie wzbudził  podręcznik „Kompetencje cyfrowe” i jego wykorzystanie jako praktyczne narzędzie wsparcia edukacji formalnej, poza formalnej i nieformalnej. Konferencja pokazała, że podnoszenie kompetencji cyfrowych ma na celu zniwelowanie różnic kompetencyjnych powstałych na skutek transformacji cyfrowej. Zdobywanie umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii jest istotne, ponieważ umożliwia skuteczne funkcjonowanie w dzisiejszym cyfrowym społeczeństwie.

Uczenie się przez całe życie jest nieuniknione, a inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski – tak możemy zapowiedzieć kolejne wydarzenia, które można śledzić na stronie internetowej WUP w Zielonej Górze oraz na profilu Facebook Akcja Edukacja.

Projekt „Umiejętności tworzą możliwości” realizowany jest w ramach  inwestycji A3.1.1 KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Aneta Janecka
Rzecznik prasowy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Poprzedni artykuł

Jak załatwiać sprawy w ZUS przez pełnomocnika

Czytaj więcej
Następny artykuł

Kierunek: eksport

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl