Przedsiębiorczość

Jak załatwiać sprawy w ZUS przez pełnomocnika

Jak załatwiać sprawy w ZUS przez pełnomocnika

Do załatwiania spraw związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym do profilu płatnika na PUE ZUS, przedsiębiorąca może upoważnić inną osobę, np. księgową lub pracownika biura rachunkowego. Żeby mogła ona zajmować się tego rodzaju sprawami, potrzebne jest formalne upoważnienie.

Aby inna osoba mogła się kontaktować z ZUS w imieniu płatnika, powinien on przekazać Zakładowi upoważnienie do wykonywania czynności prawnych. Warto tu skorzystać z gotowego formularza PEL, który w wersji do wypełnienia i wydruku można znaleźć na stronie www.zus.pl (zakładka Wzory formularzy). W wersji elektronicznej jest on dostępny na PUE ZUS.

Pełnomocnictwo można złożyć do ZUS w formie: elektronicznej – mocodawca może wysłać dokument ze swojego konta PUE ZUS (po przejściu w zakładkę płatnik lub ubezpieczony) lub  papierowej – pocztą bądź osobiście.

Pełnomocnictwo składane elektronicznie można podpisać: profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli płatnikiem składek jest spółka, która ma wielu przedstawicieli, którzy zgodnie z KRS wspólnie muszą udzielać pełnomocnictwa, to do formularza PEL należy dołączyć załącznik PEL-Z. Załącznik musi być podpisany przez wszystkich przedstawicieli spółki.

Jeżeli ustanowienie pełnomocnika jest potrzebne na czas prowadzonej przez ZUS kontroli, można to zrobić na formularzu PEL-K.

Na PUE ZUS można nadać pełnomocnictwo do załatwiania wszystkich spraw w ZUS. To oznacza, że pełnomocnik będzie miał dostęp do wszystkich danych płatnika składek (rola płatnika). Są to dane dotyczące m.in. rozliczeń, korespondencji, zwolnień lekarskich czy osób zgłoszonych do ubezpieczeń.

Dostęp do danych w roli płatnika można ograniczyć. To znaczy, że osoba upoważniona będzie miała dostęp tylko do wybranych informacji – do korespondencji (a nawet do konkretnego typu wniosków) lub jedynie do zwolnień lekarskich. Informację o ograniczeniu pełnomocnictwa można podać w zgłoszeniu na formularzu PEL. Aby ograniczyć wcześniej udzielone pełnomocnictwo, wystarczy ponownie wypełnić formularz PEL i wskazać nowy zakres. W takiej sytuacji nie trzeba dodatkowo odwoływać wcześniej udzielonego pełnomocnictwa.

Dostęp do roli płatnika może mieć nieograniczona liczba osób. Warto jednak mieć na uwadze, jakie dane znajdują się na PUE ZUS. Profil płatnika na PUE ZUS może udostępnić płatnik składek lub pełnomocnik, który ma uprawnienia do substytucji pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo może odwołać mocodawca, ale może to zrobić również pełnomocnik. Odwołanie pełnomocnictwa można przekazać w formie papierowej do placówki ZUS (pocztą lub osobiście) lub w formie elektronicznej – przez PUE ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL-O. W dokumencie składanym elektronicznie system automatycznie uzupełni część danych. Formularzem PEL-O odwołuje się wszystkie udzielone wcześniej pełnomocnictwa. Jeśli odwołanie pełnomocnictwa dotyczy spółki, która ma wielu przedstawicieli, do PEL-O trzeba dołączyć załącznik PEL-Z z podpisami wszystkich przedstawicieli spółki.

Agata Muchowska – od 2016 r. regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa lubuskiego. Wcześniej dziennikarka i publicystka. Absolwentka filozofii. Zainteresowana głównie zagadnieniami z zakresu filozofii społecznej i solidaryzmu społecznego.

Agata Muchowska – od 2016 r. regionalna rzeczniczka prasowa
ZUS województwa lubuskiego. Wcześniej dziennikarka i publicystka.
Absolwentka filozofii. Zainteresowana głównie zagadnieniami z zakresu
filozofii społecznej i solidaryzmu społecznego.

Poprzedni artykuł

Jak daleko?

Czytaj więcej
Następny artykuł

Umiejętności tworzą możliwości – WUP rusza z nowym projektem

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl