Pracodawcy

Zmiana Perspektywy

Zmiana Perspektywy

Zmiana Perspektywy to umiejętność, zasób, a nawet sposób na życie, swoista filozofia. Tak o swoim autorskim programie managerskim opowiadają Ania Andrysiak oraz Natalia Warszawska, które zapraszają do udziału w unikatowej ofercie rozwojowej dla liderek i liderów z rynku lubuskiego. Co stanowi o jej wyjątkowości? Dlaczego warto zmieniać perspektywę w życiu prywatnym i zawodowym ?Opowiadają jego autorki.

Czym jest Zmiana Perspektywy?

Ania: To umiejętność patrzenia na innych i na dane zdarzenie z różnych stron, zauważenie i rozumienie, że każdy z nas postrzega rzeczywistość przez pryzmat różnych percepcji: myśli, emocji, opinii, reakcji, działania, refleksji. Pracując z managerami obserwuję, jak zasiadając np. do wspólnego projektu, doświadczają sytuacji, w której zderzają się odmienne perspektywy, jak to, co jest ważne dla jednego, jest inne od tego, o co potrzebuje zadbać drugi. I zmiana perspektywy, to umiejętność „spotkania się” mimo tych różnic.
Natalia: Dla mnie jest formą otwarcia się na siebie i innych, jest taką autentyczną chęcią zrozumienia drugiej strony i dążenia do zrozumienia skąd mamy tak, jak mamy i co z tym możemy zrobić, aby żyło nam się dobrze bez względu na to, czy mówimy o kontekście zawodowym czy prywatnym. Co zrobić, by mimo naturalnych różnic chciało nam się siebie czytać, słuchać i rozumieć.
Ania: Dokładnie! To, że się różnimy jest mega zasobem w każdym zespole. Te różnice, to worek z mocnymi stronami. Jest to naturalne, bo wynika z różnic osobowościowych, potrzeb psychologicznych czy życiowych doświadczeń. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że nasze różnice w patrzeniu na to samo wydarzenie czy sytuację, np. zadanie/projekt są w porządku, są ok. Każdy z nas może mieć inaczej, ale każda z tych perspektyw jest prawdziwa. Nie wynika ze złych intencji. A czasami trudno nam przyjąć to odmienne stanowisko.

Z czego zatem wynika problem ze zmianą perspektywy?

Ania: Czasami inną perspektywę interpretujemy jako „czepianie się”, „marnowanie czasu”. Czasami nie dajemy sobie przyzwolenia na wejście w świat drugiej strony, bo chcemy aby nasza perspektywa była ważna, zauważona, bo boimy się przyznać, że to, co wnosi druga strona też jest wartościowe. Na przykład jedna osoba przy projekcie może być skoncentrowana na faktach, danych i analizie, druga na relacjach i dobrej
atmosferze współpracy, a dla jeszcze innej osoby istotne będzie pytanie: czy to, co robimy w ogóle ma sens? I jeśli ja mam inaczej, to często trudno mi zrozumieć, dlaczego dla innych to jest tak istotne.
Natalia: Kłopot czasami wynika z tego, że prowadzimy podwójne dialogi w głowie. Mamy trudność w komunikowaniu, co czujemy, czego potrzebujemy, co jest ok, a co już nie. Do tego zestawu dochodzą „trudne” emocje i czujemy frustrację, brak chęci, a czasami rezygnację. Zatracamy swoją autentyczność i gubimy się w gąszczu oczekiwań, norm i lęków. To nie pomaga w budowaniu relacji, kooperacji czy byciu spójnym.

Jak to wygląda w praktyce?

Ania: Weźmy tę sytuację z projektem. Wyobraź sobie, że współpracują przy nim 3 osoby i każda z nich inaczej podchodzi do realizacji, inaczej rozumie rezultat działania biznesowego. Jeśli nie uchwycą tego, że każdy z nich ma inną perspektywę na współpracę, realizację, sukces czy niepowodzenie, jeśli nie zadbają o wzajemne potrzeby psychologiczne, o usłyszenie siebie, realizacja projektu będzie szła jak po grudzie. Pojawi się sporo frustracji, zmniejszy się motywacja a satysfakcja ze wspólnej pracy będzie wątpliwej jakości.
Natalia: Każda z nich może też mieć inne oczekiwania do tych wszystkich wymiarów, o których wspomniałaś, a także pomysł na realizację i chęć przeforsowania swoich racji, czasami wynika to z błędnie rozumianego
autorytetu stanowiskowego, czasami odwołujemy się do wieku – jako atrybutu mądrości i doświadczenia, a czasami „rób tak, bo wiem lepiej, bo jestem szefem, bo..” Te „bo” można mnożyć.
Ania: Zgadza się. Prawdopodobnie taki projekt się „wykrzaczy” albo, jak zostanie „dowieziony”, to wszyscy będą mieli go serdecznie dość.

Zmiana Perspektywy pozwala, umożliwia, uwalnia..

Natalia: Możemy kurczowo trzymać się własnej perspektywy – przekonań, racji, możemy też wybrać inną opcję, np. taką która wymaga od nas spojrzenia i innej energii na budowanie relacji z innymi. Za tą umiejętności zmiany perspektywy kryje się bogactwo wielu elementów związanych z odbiorem emocji własnych i drugiej strony, transparentne komunikowanie potrzeb i otwartość w ich przyjęciu, umiejętności słuchania i wyrażania swojego stanowiska w sposób asertywny np. zanim rozpoczniemy pracę nad projektem (bez względu na branżę, w której pracujemy i stanowisko, jakie pełnimy) warto omówić wspólne rozumienie celu projektu, odpowiedzialności, sposobów realizacji. Możemy się na coś konkretnie
umówić.
Ania: Bardzo ważne jest, aby nie bać się mówić: „to dla mnie ważne”, „potrzebuję tego bo…”, „czuję stres kiedy …”. Tylko tak możemy dotrzeć do potrzeb, motywacji, emocji. Co więcej, mówiąc otwarcie, o co mi chodzi i dlaczego coś jest dla mnie istotne zamykam pole domysłów i nadinterpretacji – tzw. „teatru mentalnego” w głowach moich współpracowników. Druga rzecz to być ciekawym tego, czego potrzebuje druga strona, sprawdzić „czego się obawia?”, „na co mam nadzieję?” „jak chcę a jak nie chcę pracować w tym projekcie?”. Dzięki poszerzeniu przestrzeni i czasu na poznawanie różnych perspektyw możemy skutecznie się „kontraktować” i odpowiadać wspólnie na takie pytania: „za co chcemy
wziąć odpowiedzialność?”, „jak będziemy komunikować trudności?” „po czym poznamy, że idziemy w dobrym kierunku?”. I to jest dla mnie ogromna wartość zmiany perspektywy.
Natalia: Dla mnie to, jak to opowiadasz, to taki pozytywny ładunek do budowania relacji i zrozumienia. Daje takie poczucie, że możemy zbudować całkiem inną jakość porozumienia i wspólnoty w zespołach. Szczególnie widzę to w takim kawałku biznesowym, gdzie manager integruje zespół wokół jakiejś idei i jest skoncentrowany w równym stopniu na celu, jak i sposobie dojścia, czyli buduje takie relacje w zespole, które umożliwiają każdemu na autentyczne wyrażanie swoich pomysłów, obaw, potrzeb. Taka wolność do wyrażania siebie wyzwala świetną atmosferę do kreatywności, dyskusji, do omawiania tego, co dobre i do tego, co trudne. Tak wg mnie rodzi się piękne przywództwo, a w większej skali świadoma kultura organizacji. Różnica dzięki zmianie perspektywy jest zatem odczuwalna w skali mikro
i makro.
Ania: Dokładnie. To również nazywamy bezpieczeństwem psychologicznym w organizacji. Uchwycenie różnorodnej perspektywy daje wszystkim poczucie, że każdy z nas jest ok, z tym, z czym jest, jaki jest. Dostarcza managerom możliwości spojrzenia na sytuację z lotu ptaka, uchwycenia różnych opcji i paradoksalnie pozwala na skuteczniejsze decyzje biznesowe! Wejście w rolę obserwatora wydarzeń, daje poczucie dystansu i racjonalne podejście do realizacji celów biznesowych.
Branie pod uwagę tego, jak się mają inni, jak czują, co myślą, pozwala lepiej rozumieć trudności i pozwala na dobór optymalnych rozwiązań. W efekcie manager
zyskuje energię do działania i wewnętrzny spokój – we wszystkich wymiarach prowadzonego biznesu.
Natalia: No i tak się rodzi się piękna synergia! Ludzie zaczynają nie tylko rozumieć cele, czuć inną energię płynącą z zaangażowania, a to już krok do satysfakcji i sensu z wykonywanej pracy. W naszym programie zaproponowałyśmy ujęcia holistyczne. Zależy nam, by poruszyć zmianę perspektywy w ujęciu emocji i potrzeb, myśli, ciała, a także ducha (rozumianego jako sensu z wykonywanej pracy)

Co jeszcze daje nam Zmiana Perspektywy?

Ania: Biznes łączy dwie energie – osiąganie celów biznesowych i budowanie relacji. Żeby mieć jedno i drugie, warto o te energie zadbać. Myślę, że to, do czego z Natalią zapraszamy to właśnie pozytywne wykorzystanie zmiany perspektywy i przyjrzenie się swojemu zespołowi, biznesowi, relacjom… sobie. Każdego dnia widzę jak psychologia przekłada się na biznes i pomaga zmienić perspektywę w pracy managerskiej. Jak próba zrozumienia własnych zachowań i zachowań pracowników pozwala odsłonić prawdziwe potrzeby, zdjąć maski, zrzucić zbroję „nieomylnych” „samotnych”, jak uwalnia energię do fajnej współpracy i osiągania naprawdę trudnych i złożonych celów.
Natalia: Tak. Dostrzegam głęboką samotność kadry managerskiej oraz właścicieli firm, którzy w swoich mniemaniach muszą ze wszystkim radzić sobie sami. Tam nakłada się sporo przekonań o globalnej odpowiedzialności, o racji, o tym, że „ja muszę zawsze dać radę” i klasyk – „nie mogę pokazać, że czegoś nie wiem, że nie potrafię, że mam gorszy czas i potrzebuję wsparcia, przecież muszę być doskonała/y, silna/y zawsze”. Taka postawa odgradza od siebie i od ludzi, to bagienko samotności, lęków i frustracji. To z pewnością nie pomaga w zarządzaniu ani zespołem, ani firmą. To droga do wypalenia, a czasami nawet do chorób psychosomatycznych.
Ania: Właśnie dlatego, żeby z tej szefowskiej samotności się trochę wyrwać, popatrzeć na swój biznes i na siebie z innej perspektywy, przygotowałyśmy wspólnie program managerski Zmiana Perspektywy, w którym przekażemy naszą psychologiczną i coachingową wiedzę, ale przede wszystkim zaprosimy do praktycznego wzmocnienia konkretnych umiejętności: komunikacyjnych, przywódczych, budowania skutecznych zespołów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów managerskich, nazywania swoich potrzeb, zarządzania emocjami. A wszystko po to, aby osiągać założone cele biznesowe.
Natalia: Zapraszamy do naszego programu 10 uczestników (kobiet i mężczyzn), którzy chcą popatrzeć na siebie, swoją rolę, własny rozwój, własny zespół, pracę
z innej perspektywy. Uważamy, że praca warsztatowa podczas 4 spotkań i zawiązany dzięki temu proces grupowy oraz możliwość konsultacji indywidualnej pozwalają na twórcze i życzliwe podejście do siebie i do swojego rozwoju. Chodzi nam przede wszystkim o praktyczny wymiar wiedzy, swobodne dzielenie się doświadczeniem i stworzenie grupy, która bez spiny i masek chce spróbować inaczej tworzyć swoją biznesową rzeczywistość.
Ania: Proponujemy nasz program na intensywnej petardzie czyli bez „bicia piany” i mądrości w stylu „to jest dobre, to jest złe”, tylko realnym połączeniu elementów psychologii z potrzebami biznesu, na żywych przykładach, doświadczeniach, z wykorzystaniem metod aktywizujących – case study, role play, gry zespołowe,
narzędzia coachingowe. Chcemy pokazać, że można zmieniać perspektywę i budować dobre relacje biznesowe, bez przepychanek i udowadniania kto ma rację.
Natalia: Będzie psychologicznie, coachingowo, dostarczymy inspiracji do rozwoju w ujęciu holistycznym, życzliwym podejściu, z dużą dawką otwartości, humoru
i wiedzy. Dzięki kooperacji z OPZL już dziś zapraszamy do zapoznania się z naszym programem Zmiana Perspektywy. Startujemy 17 kwietnia w Zielonej Górze. Śledźcie nasze kanały społecznościowe. Zapraszamy Was serdecznie.
Ania: Dokładnie, zapraszamy, doświadcz z nami zmiany perspektywy. Będzie się działo. Dajemy słowo.

Ania Andrysiak
Psycholog, coach, trener kompetencji
społecznych w biznesie, właścicielka firmy
Twój Coach – twoj.coach,
tel. 505607923, ania@twoj.coach

Natalia Warszawska
HR Biznes Partner, coach, trener,
wykładowca – tel. 660473792,
nwarszawska@wp.pl

 

Poprzedni artykuł

„DEMO” programu rozwojowego ZMIANA PERSPEKTYWY, 31.03.2023, Zielona Góra

Czytaj więcej
Następny artykuł

Lubuskie – turystyką stoi!

Czytaj więcej

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl