Szkolenie

Polsko-niemieckie warsztaty dyskusyjne w ramach HACKATHON PARTNERSTWA ODRY

Polsko-niemieckie warsztaty dyskusyjne w ramach HACKATHON PARTNERSTWA ODRY

Termin: 23.06.2021 r. w godz.: od 9:00 do 15:00

Miejsce: szkolenie online

Szanowni Państwo,

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego przesyłamy Państwu zaproszenie do udziału w polsko-niemieckich warsztatach dyskusyjnych on-line z tłumaczeniem symultanicznym w dniu 23.06.2021 r. w godz.: od 9:00 do 15:00, by wspólnie z uczestnikami innych dziedzin (patrz załącznik: program polsko-niemieckich webinariów) wypracować propozycje najbardziej potrzebnych innowacji/ kreatywnych koncepcji w zakresie gospodarki i finansów. Spotkanie odbywać się będzie we współpracy z tzw. mentorem hackathonowym, który pomoże kierować dyskusję w stronę urealnionego, konkretnego i doprecyzowanego celu hackhatonowego (Pan Jakub Jasiczak, Prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu).

W załączeniu program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy, który należy odesłać na adres e-mail: hackathon-oder@umww.pl oraz DW: s.babijczuk@lubuskie.pl.

*Kontakt telefoniczny do koordynatora merytorycznego (dostępność każdego dnia w godzinach 9-20): dr inż. Jakub Jasiczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, kom. 501 862 202.

Spotkanie jest realizowane w ramach HACKATHON PARTNERSTWA ODRY

W dniach 17-18 lipca 2021 roku, w ramach realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” (projekt  dofinansowany w konkursie MSZ „Dyplomacja Publiczna”), odbędzie się ciekawe wydarzenie pod nazwą HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

Podczas hackathonu 8 zespołów kreatywnych ludzi z Polski i Niemiec, w ramach  tzw. rozgrywki hackhatonowej (maratonu innowacyjnego myślenia i działania), tworzyć będzie nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych i gospodarczych pogranicza, które powinny zmierzać do przeciwdziałania skutkom Covid w różnych obszarach życia. Zespoły celowo będą interdyscyplinarne.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (uczestnik projektu) jest odpowiedzialny za jeden z czterech tematów Hackathonu, pn. „Gospodarka i finanse” (mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców, skuteczne metody wykorzystywania funduszy unijnych, polsko-niemiecka integracja pracowników transgranicznych, bezpieczny przepływ pracowników i usług w dobie pandemii).

Tło Projektu

Program polsko-niemieckich webinariów

Klauzula RODO_projekt_Hackathon Partnerstwa Odry 

Formularz zgłoszeniowy Warsztaty Hackathon Partnerstwa Odry

 

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra
Tel. 784 641 622
E-mail: a.goliczewska@opzl.pl